Polytechnická výchova v MŠ

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
24. října 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Václava Tmejová
Doporučeno
učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Bc. Bohdana Flanderková - flanderkova@nidv.cz ,tel.: 475 205 417, mobil: 731 503 733
Číslo programu
C68-02-16-192
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na začlenění polytechnické výchovy do ŠVP PV.  Společně si prakticky vyzkoušíme vytvoření několika projektů s využitím stavebnic, konstruktivních her a dalších polytechnických činností cílených na rozvoj klíčových kompetencí. Důraz bude kladen na rozvoj hrubé i jemné motoriky, pracovních schopností, dovedností. zaměříme se také na konkrétní možnosti seznamování dětí s různorodými materiály a nabídneme věkově přiměřené aktivity, během kterých mohou děti i méně běžné materiály zpracovávat .

Zařazeny budou ukázky, jak rozvíjet samostatnost, logické myšlení, kreativitu dětí při hledání vlastních pracovních postupech, při přípravě pomůcek.

Účastníci budou mít možnost zhodnotit, nakolik jsou sami schopni poskytnout dětem dostatek prostoru pro jejich samostatné činnosti tak, aby do jejich práce zasahovali jen v míře nezbytně nutné.