Šikana mezi dětmi - jak ji rozpoznat, jak na ni reagovat, jak jí předcházet

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
19.11.2019 (8.30-15.00)
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. Jan Gabriel Szutkowski
Doporučeno
pedagogům - metodikům prevence, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, ředitelům škol a školských zařízení, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Počet hodin
8
Cena
700
Garant
Mgr. Lukáš Hartoš - hartos@nidv.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 770 172 207
Číslo programu
R44-09-20-192
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Obsah programu:

 1. Fenomén šikany – teoretický úvod (2 hodiny)

  Definice šikany. Šikana jako nemocné chování. Šikana jako závislost. Šikana jako porucha vztahů ve skupině. Šikana z evolučního hlediska. Druhy a stupně šikanování. Kyberšikana.

      (metoda slovní, metoda názorná)
 2. Příznaky šikany (2 hodiny)

  Projevy šikany v různých prostředích. Obvyklé prvky chování oběti. Obvyklé prvky chování agresora. Diagnostika vztahů mezi dětmi.

   (metoda slovní, metoda názorná, aktivizující metoda)
 3. První pomoc a prevence (2 hodina)

  Jak reagovat v situaci, když dochází k nasili. Ochrana oběti. Koho zažádat o pomoc. Aktivity posilující soudružnost ve třídě.

  (metoda slovní, metoda názorná, aktivizující metoda)
 4. Reflexe získaných poznatků.  (2 hodiny)

  Zopakování probraných témat. Naplánováni aplikace nových informaci v reálných situacích účastníků kurzu.

V rámci bloku budou využívány tradiční besedy a přednášky doplněné praktickými ukázkami včetně práce se zdroji – internet, odborná literatura. Vedle frontálního způsobu výuky proběhne i práce ve skupinách. Řízená diskuze bude prostupovat tématy po celou dobu kurzu. V rámci programu  bude využíváno interaktivních her. Seznámení s těmito hrami proběhne zážitkovou metodou, kdy se všichni budou těchto her aktivně účastnit a následně bude proveden psychosociální rozbor a dopad každé hry.