• Slide Basic 01

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
8, a 9,, června 2020, 9.00 - 15.00 hod.
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. Elisabeta Drimlová
Doporučeno
pedagogům MŠ, asistenti pedagoga
Počet hodin
16
Cena
1800
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npicr.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
S57-02-22-201
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Sebezkušenostní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj, poznání sebe sama  a možnosti práce se svojí osobou. Pedagogové mateřských škol budou seznámeni se základními termíny z obecné psychologie a psychologie osobnosti. Účastníci si osvojí jednotlivé termíny, které budou zážitkově zpracovávat v kontextu vlastní osoby po dobu celého programu.  V rámci programu budou pedagogové konfrontováni se specifiky, zvláštnostmi a úskalím učitelského povolání, tak aby mohli reagovat ve vypjatých a krizových situacích. Prakticky si vyzkouší jak pracovat s konfliktem, vyčerpáním, syndromem vyhoření  a s problémy v osobním životě, aby se dané okolnosti nepromítly do vztahu ke kolegům a dětem. Důležitou součástí dvoudenního programu bude aktivní sociální percepce zúčastněných - práce ve skupinách zážitkovou formo (sebepoznámí, sebereflexe /znalost slabých a silných stránek); a) Obecná psychologie, vývojová psychologie a psychologie osobnosti Lektor účastníkům nabídne pojmy, základní orientaci v předmětu a zaměření na termíny, které mohou být využity v práci v mateřské škole a k seberozvoji pedagogických pracovníků. Učitelům budou přiblíženy testy na osobnosti pedagogických pracovníků MŠ (temperament, komunikační typ) a sebezkušenostní techniky. (4 hodiny) b) Komunikace v krizových situacích (problematický rodič) V rámci tohoto modulu se pedagogičtí pracovníci naučí základy komunikace (verbální a neverbální), vyzkouší si sebezkušenostní hry na vyjádření emocí a budou pracovat s emocemi a tělem. Zároveň si procvičí komunikační dovednosti zaměřené na empatický rozhovor a naučí se využívat PCA techniky v komunikaci. (4 hodiny) c) Osobnostní rozvoj Hlavní částí bloku na téma osobností rozvoj bude seznámení se s náročnými životními situacemi. Důraz bude kladen na jejich jednotlivou klasifikaci a rozdělení na situace v profesním a osobním životě. Pedagogičtí pracovníci se naučí techniky na zvládání náročných krizových situací tak, aby se jejich problémy nepromítly do vztahu ke kolegům a dětem. (4 hodiny) d) Práce ve skupinách Hlavním tématem této části vzdělávacího programu bude nácvik sociálních dovedností formou práce ve skupinách. Pozornost bude věnována empatii, akceptaci a kongruenci dle hledisek PCA terapie. (4 hodiny)