Základní kurz vodní turistiky  Získání způsobilosti a osvědčení pro vodáckého výcviku dětí a mládeže

Zpět
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul
Získání způsobilosti a osvědčení pro vodáckého výcviku dětí a mládeže
Termín konání
13., 14., 15., 16. a 17. srpna 2019
Místo konání
všechna pracoviště NIDV
Lektor
Ing. Jaroslav Frič, Mgr. Rudolf Salvetr
Doporučeno
pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, Pracovníkům NNO pracujícím s dětmi a mládeží
Počet hodin
48
Cena
2700
Garant
Ing. Jaroslav Frič - fricjar@seznam.cz ,mobil: 723 892 347
Číslo programu
Z84-09-11-192-01
Číslo akreditace
MSMT-32774/2016-1-936

Anotace

Anotace:Kurz pro pedagogy volného času, pro vychovatele, vychovatelky, učitele vedoucí zájmových kroužků a klubů ostatní zájemce z řad NNO, kteří se chystají organizovat vodácké akce pro děti a mládež a vést výcvik na proudící vodě do WW II.Vzhledem k tomu, že se jedná o akce velmi přínosné, ale současně i  dosti rizikové, je dobrá připravenost každého pedagoga nanejvýš nutná a přímo souvisí s prevencí před úrazy, nebo i horšími událostmi na vodě. Právě na tuto oblast je náš kurz zaměřen prioritně.Tento kurz plně nahrazuje dřívější kvalifikaci instruktor vodní turistiky.Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurz opravňující vést vodácký výcvik dětí a mládežeProgram:


DEN první-  8 hod
  12.00  ubytování

12.30 - 13.00 Zahájení, seznámení s cílem a organizací kurzu

13.00 - 17.30 teoretická a praktická část - Zásady první pomoci tonoucímu a přitopenému, bezpečnost při vodáckém výcviku, teorie a praxe plavání v proudící vodě, pohyb bez lodi v proudu v kamenitém dně, záchrana lodi a pádel a materiálu, různé způsoby záchrany plavce i lodě v proudící a divoké vodě . Samozáchrana, zachraňování z lodí , práce s házecí šňůrou,metoda upoutaného zachránce, různé způsoby uchycení plaváčka a zachraňovaného, Seznámení s vodáckou výzbrojí a výstrojí včetně záchranných prostředků, teorie pádlování a správný posed či záklek v lodi na břehu, správné vkládání lodí na vodu, startu na proudící vodě, umění nalézt proudnici,způsoby přenášení jezů, rozježdění na vodě WW I na různých typech lodí a různých postech.

17.30 – 18.30, večeře, odpočinek

18.30- 22.00 teoretická část - Doplnění teorie k odpoledním tématům, další způsoby záchrany plavce i lodě v proudící a divoké vodě, zásady první pomoci tonoucímu a přitopenému i při úrazech a zdravotních potížích; taktika jízdy v různých situacích na řece-1.část, teorie průjezdu obtížnějších úseků řek, propustí, jezů, jízda ve skupině lodí, signalizace.DEN druhý- 11 hod

07.30 - 08.30 snídaně, pokyny pro den

8.30 - 12.00 Zásady správné techniky pádlování na kánoi C2 na klidné vodě a mírném proudu, různé typy záběrů "háčka" a zadáka na kánoi na klidné vodě a mírném proudu, různé typy záběrů na kajaku na klidné vodě a mírném proudu, základy techniky pádlování na Pálavě na klidné vodě;

12.00 – 13.30 oběd, volný program

13.30 - 17.00 seznámení s účinky a nástrahami vodního proudu, zpětných proudů, válců, přistávání a startování na všech druzích lodí v různých podmínkách, nácvik techniky jízdy na středně silném proudu a v jednodušší propusti.

17.30 - 18.30 večeře, volný program

18.30 - 22.00 Zopakování a doplnění teorie k praktické výuce probírané v průběhu dne, technika jízdy při překonávání rozhraní proudů, vodních válců, traverzování, technika jízdy v náročnější vodě, specifika řízení raftových člunů , taktika jízdy v různých situacích na řece 2.část, jízda ve skupině na různých druzích řek, obecné zásady bezpečnosti při školních výletech a zájezdech , údržba lodí z různého materiálu; zásady péče o ochranu přírody, řeky, tábořeníDEN třetí- 11 hod

7.30- 8.30  snídaně, pokyny pro dnešní den

8.30- 12.00 Teorie a praxe průjezdu obtížnějších úseků řek, propustí, jezů, rozhraní proudů a způsoby jejich průjezdu, hledání proudnice při nízkém stavu vody, praktický nácvik záchrany plaváčka a převrácené lodě,

12.00 - 13.30 oběd, volný program

13.30 - 17.00 výklad nebezpečných úseků a teorie průjezdů a nájezdů na vodě WW II, nácvik techniky jízdy na vodě WW II – na všech typech lodí,

17.00 - 18.30 večeře, volný program

18.30 – 22.00

Obecné zásady bezpečnosti při vodáckých výletech a zájezdech,.Teorie průjezdu obtížnějších úseků řek, propustí, jezů, rozhraní proudů a způsoby jejich průjezdu, hledání proudnice při nízkém stavu vody, doplnění teorie záchrany "plaváčka" a převrácené lodě, obecné zásady bezpečnosti při vodáckých výletech a zájezdech, rozbory videozáznamů jízd, legislativa spojená s vodáckými akcemi;DEN čtvrtý- 11 hod

7.30- 8.30  snídaně, pokyny pro dnešní den

8.30- 12.00- Nácvik techniky jízdy na vodě WW II-  III na různých typech lodí a různých postech

12.00 - 13.30 oběd, volný program

13.30 - 17.00 přezkoušení z techniky jízdy na různých typech lodí různém postu

17.00 - 18.30 večeře, volný program

18.30 - 22.00 Údržba lodí z různého materiálu, závěrečné shrnutí teorie techniky jízdy, rozbory a hodnocení zkušebních jízd jednotlivých účastníků zaznamenaných videokamerou – zásady péče o ochranu přírody, řeky, táboření, legislativa vodáckých akcí pro děti a mládež – druhy akcí, jejich příprava a organizace. Specifika pedagogiky, metodiky a didaktiky při výuce vodní turistiky, výuka vodáckých dovedností hrou,DEN pátý- 7 hodin

7.30- 8.30  snídaně, pokyny pro dnešní den

8.30- 12.00 Dokončení praktických zkoušek. Rozbory zkušebních jízd jednotlivých účastníků,. metodické výstupy jednotlivých účastníků k různým tématům,12.00 – 13.30. oběd,13.30 - 17.00 teoretická zkouška formou testu, vyhodnocení výsledků testu a rozbor testu, diskuze  , vyhodnocení kurzu, ukončení kurzuČasový harmonogram i obsah jednotlivých bloků může být uzpůsoben vodnímu stavu na řece, povětrnostní situaci nebo jiným neočekávaným důvodům.Kraj konání:PlzeňskýCílová skupina z krajů:Všechny krajeVybavení účastníků:Neoprenový oblek, neoprenové boty, dále běžné vybavení pro pobyt v přírodě.

Ostatní specializovanou vodáckou výbavu, přepravu materiálu i účastníků během akce zajištuje organizátor.Organizační poznámky:


 

Hodinová dotace:48Cena 2 700,-Kč. V ceně je zahrnuto celodenní stravování  se zahájením večeří a ukončení obědem, ubytování v 2 lůžkových pokojích, zapůjčení materiálu i náklady na  výuku./ os.


   

Začátek/konec kurzu:     13.8.2019.12.00 hod / 17.8.2019 17.00 hodMísto konání:Autocamp  Nové Městečko u Dlouhé Vsi u Sušice- různé úseky řeky OtavyLektor/ři:Ing. Jaroslav Frič (email: fricjar@seznam.cz, tel: 723892347) Mgr.Rudolf Salvetr   tel.732858978Organizátor: Ing. Jaroslav Frič (email: fricjar@seznam.cz, tel: 723892347)