Konference Komunikace školy s partnery

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
21. října 2019, 8.30 - 17.00
Místo konání
Hotel Central, Náměstí Republiky 358/33, Plzeň
Lektor
Mgr. Monika Fojtáchová, Andrea Vedralová, Mgr. Klára Vondřičková, Mgr. Jan Kovařík
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková - hlavkova@nidv.cz ,tel.: 770 199 058, mobil: 770 199 058
Číslo programu
19-46-14-192-4
Číslo akreditace

Anotace

Anotace příspěvků:
„Stížnosti a podněty na komunikaci se školou z pohledu ČŠI“
Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.

„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“
Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.

„Koučování pracovníků ve školách“
Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.

Anotace workshopů:
„Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“
Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.
Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

„Mediace konfliktu“
Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích.
Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.

„Koučování pracovníků ve školách“
Workshop bude zaměřen na možnosti využití koučování při vedení týmu ve škole. Půjde o praktické ukázky technik a využití koučovacích otázek v problémových situacích.
Mgr. Klára Vondřičková je projektovou manažerkou pro školy ve společnosti Koučink akademie s.r.o., zároveň působí jako interní doktorandka na katedře primární pedagogiky, je zkušenou koučkou a mentorkou.