• Slide Basic 01

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
12. října 2020, 14.00 - 17.00
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Dagmar Půdová - dagmar.pudova@npicr.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 778 882 903
Číslo programu
T48-14-20-202
Číslo akreditace

Anotace

RÚ 205

Cílovou skupinou seminářů: vedoucí pracovníci škol, pedagogičtí pracovníci a zástupci spolupracujících subjektů na krajské úrovni.

Setkání zaměřené na konkrétní zkušenosti (pozitiva, negativa), postřehy a příklady z praxe (cíle, obsah, témata).

Cíle semináře:

- Představení aktérů/partnerů působících v kraji

- Zmapování potřeb učitelů a škol dle regionů (stanovení nedostatků a rezerv v podpoře pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince).

- Hledání možnosti spolupráce s dalšími subjekty na úrovni krajů.

Lektoři – panelisté – přizvaní odborní pracovníci z krajů, neziskové organizace, zástupci krajských úřadů, zkušení pedagogové, KÚ OŠ Odborná konzultantnka ve výuce ČJ pro cizince - Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Mikulášová, ředitel CPIC Ostrava-Mgr. Kamil Vývoda,