Prevence syndromu vyhoření a stresu – jak neplýtvat energií a uspět v práci

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
5. listopadu 2019, 8.30 - 14.30
Místo konání
NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
PhDr. Miroslav Pospíšil
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
PhDr. Milena Pítrová - pitrova@nidv.cz ,mobil: 731 503 726
Číslo programu
I49-01-21-192
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Na pedagogy bude společnost vyvíjet stále větší tlak a přenášet odpovědnosti společnosti a rodičů na pedagogy. Obsahem vzdělávacího programu je náhled do ověřených pracovních technik a postupů, jak oddálit vyhoření z profese, lépe se vyrovnat se stresory, osvojit si pozitivní myšlení a optimismus, udržet si vysokou výkonnost a efektivitu až do vysokého věku. V tomto programu chceme posílit lásku pedagogů k jejich profesi, ke svěřeným žákům a studentům, ukázat pedagogům, jak vzdělávat žáky co nejšířeji a poskytnout jim i měkké dovednosti. Chceme jim poradit, jak obnovit zájem žáků a studentů o vzdělávání, měnit jejich postoje a snížit odpor vůči námaze. Důraz klademe na pocit přetížení, který si z velké části člověk způsobuje sám. V závěru budeme diskutovat o překážkách na cestě seberozvoje a realizace svého potenciálu.Témata semináře:
 • Co je to osobní zodpovědnost commitment? Za co přebírám odpovědnost.

 • Syndrom vyhoření – teoretický úvod. Křivka efektivity a přetížení mozku.

 • Příčiny syndromu vyhoření. Příznaky syndromu vyhořeni. Fáze procesu vyhoření.

 • Čemu v mém životě je třeba říci NE a být efektivnější a spokojenější (závislosti, nezdravý životní styl, nežádoucí kompenzace, výmluvy, lži).

 • Hrozí syndrom vyhoření i vám? Vyhoření je následek ztráty motivace a stupňujícího se vnějšího tlaku a zatížení. Jak poznáte, že se blížíte psychickému vyhoření?

 • Diagnostika syndromu vyhoření. Výhody a nevýhody sebe-diagnostiky a sebepoznávání ( ukázky dotazníků - sebevědomí, efektivní využívání času, odkládání úkolů).

 • Mějte vyvážené prvky VUR – výkon – učení se – radost a potěšení. Vliv hormonů, neurotransmiterů na náš mozek, jak je možno ovlivnit sympatikus a parasympatikus a snížit tak vnímání stresu.

 • Změna nevýhodných postojů je velmi účinnou prevencí vyhoření – uvědomění si, co je v životě důležité a co je pomíjivé a nepodstatné.

 • Nebezpečí zneužívání IT technologií, návrat k přirozené zábavě, přírodě a životu.

 • Odmítání nadměrných požadavků okolí, od rodičů, žáků, společnosti. Uvědomění si hranic svých práv a odpovědností.

 • Bloky na cestě k seberozvoji a aktivnější využívání vlastního potenciálu.