Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová  vhodné pro šablony

Přihlásit Zpět
Podtitul
vhodné pro šablony
Termín konání
15. ledna 2020, 9.00 - 15.00 hod.
Místo konání
NIDV Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, odborní pracovníci školských poradenských zařízeni
Počet hodin
8
Cena
990
Garant
Bc. Andrea Černá - cerna.a@nidv.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 349 656
Číslo programu
R56-03-18-192
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Seminář se zabývá pohledem na dynamiku vztahů v přirozeně heterogenním (v procesu inkluze) třídním kolektivu a na postoje a chování, které ovlivňuje rodina dítěte/žáka. Součástí semináře je modelování reálných situací a společná práce s nimi. Program nabídne příležitost ke změně nazírání na chování dětí/žáků a zacílí se na to, co je třeba udělat, aby se všichni členové systému - dítě, učitel, rodič, spolužáci - cítili bezpečně. Během semináře budou učitelé stavět modelové situace, které vznikají při práci pedagoga a uvidí tak základní síly a zákonitosti, které vztahy v tomto systému ovlivňují. Budou pracovat i s vlastními tématy účastníků. Seminář předpokládá dobrovolnou účast pedagogů, kteří se nebojí hlubšího prožitku, kteří pak do hloubky poznají a pochopí prožívání sebe samých, svých žáků i ostatních lidí a připraví se tak na změnu svého vlastního obrazu reality. Tento program napomůže prevenci sociálně patologických jevů, vyskytujících se ve výchovných a vzdělávacích institucích všech typů a stupňů škol.