Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách  „Program je zdarma, proto není vhodný pro šablony“

Přihlásit Zpět
Podtitul
„Program je zdarma, proto není vhodný pro šablony“
Termín konání
21. října 2019, 09.00 - 15.00
Místo konání
NIDV Liberec, Masarykova 28
Lektor
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Hana Lipenská - lipenska@nidv.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 777 496 056
Číslo programu
A00-03-17-192
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

1. Hodnocení a klasifikace žáků-cizinců z českého jazyka v českém základním školství podle současné legislativy

2. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci diktátů a pravopisných cvičení žáků-cizinců v předmětu český jazyk na základní škole – ukázky žákovských prací a praktický nácvik jejich oprav a hodnocení účastníky semináře

3. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci slohových prací žáků-cizinců v předmětu český jazyk na základní škole – ukázky žákovských slohových prací a praktický nácvik jejich oprav a hodnocení účastníky semináře

4. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci žáků-cizinců v literární složce předmětu český jazyk na základní škole – náměty pro práci s pohádkou a pověstí v multikulturní třídě

5. Závěr – diskuse k problematice