Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
31. října 2019, 8.30 - 15.00
Místo konání
NIDV Zlín, Potoky 267
Lektor
Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Mgr. Blanka Holešová - holesova@nidv.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu
Z70-03-23-192
Číslo akreditace
MSMT-25243/2016-1-731

Anotace

Vzdělávací program se zaměřuje na využití aktivizujících metod v literární výchově na základních školách. Vhodnými náměty posiluje tvořivou atmosféru ve třídě, povzbuzuje kultivované vyjadřování žáků, jejich hravou aktivitu; nabídne metody podporující estetické činnosti a kritické myšlení. V programu si účastníci procvičí naukovou složku, využijí metod usměrňujících osobnostní rysy žáka a zvyšujících jeho tvůrčí dovednosti. Naučí se motivovat žáky ke čtenářství, pracovat s průřezovými tématy a se všemi kompetencemi RVP. Přehled témat výuky:

• literární ukázky z děl K. Čapka; C. L. Lewise; J. Koláře; B. Říhy; D. Mrázkové; M. Drijverové aj.;

• metody naladění (řešení literárních rébusů, mapa Mého já…)

• poznání autorů knih;

• procvičování flexibility a rozvoj představivosti;

• metody kritického myšlení (brainstorming, lístečková aj.)

• zlepšení čtenářských dovedností;

• metodika osobnostní a sociální výchovy apod.