• Slide Basic 01

Metodika práce asistenta pedagoga

Metodika práce asistenta pedagoga  vhodné pro šablonu 2.I/6 d); 2.II/6 d); 2.V/4 d); 2.III/7 d); 2.VIII/6 d) - OSR

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
vhodné pro šablonu 2.I/6 d); 2.II/6 d); 2.V/4 d); 2.III/7 d); 2.VIII/6 d) - OSR
Termín konání
20. května 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Zlín, Potoky 267
Lektor
Mgr. Marika Kropíková
Doporučeno
asistenti pedagoga, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Mgr. Blanka Holešová - blanka.holesova@npicr.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu
P02-03-23-201
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Vzdělávací program je určen asistentům pedagoga i vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zejména těm, kde působí nebo bude působit asistent pedagoga. Obsah programu: Nové informace v pojetí práce asistenta pedagoga. Změny v legislativě. Doporučení OECD. Definice pojmu asistent pedagoga a jeho vývoj. Rozdíl role asistenta pedagoga a osobního asistenta. Legislativní rámec pracovní pozice asistenta pedagoga. Kvalifikační předpoklady asistenta pedagoga. Ekonomické zajištění pozice asistenta pedagoga. Zařazení asistenta pedagoga do platové třídy dle katalogu prací. Pracovní náplň asistenta pedagoga. Osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a rodičům. Souhlas se zřízením pracovní pozice asistenta pedagoga. Metodické vedení asistenta pedagoga. Další vzdělávání asistenta pedagoga. Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – s různou mírou potřeby podpůrných opatření. Integrace a inkluze dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. Vymezení integrace a inkluze v evropských dokumentech a koncepčních záměrech České republiky. Specifika romského etnika. Základní terminologie jednotlivých postižení. Didaktické zásady a metody práce. Základní vhled do metodiky práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky se zdravotním postižením, s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, s poruchou komunikace a s poruchou autistického spektra. Úskalí práce asistenta pedagoga. Praktické rady. Diskuse.