Metoda CLIL poprvé v naší škole

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
10. října 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. Jana Čadová
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Věra Muhlheimova - muhlheimova@nidv.cz ,tel.: 775 571 624, mobil: 775 571 624
Číslo programu
E53-03-15-192
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Tento jednodenní seminář nabízí širší pohled na kombinaci jazykové výuky a výuky odborného předmětu, tzv. metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning). Témata semináře se dotýkají pěti oblastí, která jsou v tomto pořadí postupně prezentována: 1. Představení metody CLIL, 2. Plánování vyučovací hodiny s metodou CLIL, 3. Výukové materiály a zdroje – tipy a náměty, 4. Ukázky metody CLIL ve výuce, 5. Hodnocení žáků a metoda CLIL. Informace z těchto pěti oblastí jsou předávány tak, aby účastník porozuměl základním principům metody CLIL, možnostem jejího využití na své škole ve výuce, ale také některým úskalím a nárokům, které tato metoda přináší. Účastník si během semináře vyzkouší metodu CLIL v reálné situaci. Jako podklad pro ukázku metody CLIL slouží videonahrávky, které jsou součástí metodické příručky projektu „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií“. Učitelé pracují v průběhu semináře jak individuálně, tak ve skupině, vyučovacím jazykem je český jazyk.