Prázdniny trochu jinak  27. ročník - obsazeno

Přihlásit Zpět
Podtitul
27. ročník - obsazeno
Termín konání
18. - 24. 8. 2019
Místo konání
Učební středisko Nesměř
Lektor
Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., PaedDr. Lubomír Holzer, PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, vychovatelé školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
40
Cena
4980
Garant
Mgr. Jiří Strašík - strasik@nidv.cz ,tel.: 475 211 225, mobil: 775 571 606
Číslo programu
J27-03-16-191
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace