• Slide Basic 01

Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III (seminář) - MŠ, ZŠ

Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III (seminář) - MŠ, ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
14. května 2020, 9.00 - 13.00
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
5
Cena
0
Garant
Mgr. Marie Plevová - marie.plevova@npicr.cz ,tel.: 543 541 209, mobil: 770 172 413
Číslo programu
N61-11-22-201-06
Číslo akreditace

Anotace

Hromadná konzultace je určena pro mateřské a základní školy (MŠ,ZŠ) a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  Konzultace je realizována formou semináře a tématem jsou následující oblasti - celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány