• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
září 2019 - říjen 2020
Místo konání
NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. Martina Procházková
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ
Počet hodin
60
Cena
2090
Garant
Libuše Minarčíková - libuse.minarcikova@npicr.cz ,tel.: 466 046 140, mobil: 775 571 616
Číslo programu
A59-03-19-192-01
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci budou na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce) a kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní). V jazykovém kurzu bude systematicky budována slovní zásoba v rámci témat týkajících se každodenního života a bude procvičováno její použití včetně využití opisných prostředků. Nedílnou součástí bude procvičování správné výslovnosti. Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví cílovým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Texty pro čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a v práci. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Budou psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Výcvik pravopisu se zaměří na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Osvědčení obdrží účastníci po absolvování celého cyklu. Témata výuky a dílčí hodinové dotace:Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: sloveso být, přivlastňovací zájmena, záporSLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, země, předmětyPRAKTICKÁ AJ: abecedaTematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: členy, množné číslo, přivlastňovací zájmena, přídavná jménaSLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, přídavná jménaPRAKTICKÁ AJ: osobní informaceTematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: přítomný čas prostý, osobní zájmenaSLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, slovesaPRAKTICKÁ AJ: kolik je hodinTematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: příslovce, pořadí slov ve větě, can/can´tSLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, zaměstnáníPRAKTICKÁ AJ: kolik to stojí?Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesaSLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesaPRAKTICKÁ AJ: jaké je datumTematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodinGRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, zájmenaSLOVNÍ ZÁSOBA: slovesa, hotelPRAKTICKÁ AJ: Orientace ve městě