• Slide Basic 01

Workshop - Mediální trénink pro vedení škol

Workshop - Mediální trénink pro vedení škol

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
10.3.2020; 10:00-14:00 hod.; 29. 5. 2020 9:00 - 14:00 hodin
Místo konání
NPI ČR Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr. Renata Třísková
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
12
Cena
0
Garant
Ing. Petra Černá - petra.cerna@npicr.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 605 819 496
Číslo programu
20-46-18-WSM-01
Číslo akreditace

Anotace

Vystupování na veřejnosti a v médiích má svá pravidla. Ať už chcete publikum zaujmout, naklonit na svou stranu nebo když musíte řešit (potenciálně) krizovou komunikaci. Poskytneme Vám rady, tipy a návody, jak se připravit, nenechat skolit trémou a „prodat“ ta správná sdělení. Díky rozmanitým praktickým cvičením před kamerou s okamžitou zpětnou vazbou společně zapracujeme na Vaší verbální komunikaci i řeči těla.

Naučte se využít prvního dojmu, udržet pozornost a hlavně: zkuste si svá vystoupení začít užívat...SOUHRN TÉMATJak se prakticky i teoreticky připravit na různé druhy veřejného vystoupení

Práce s trémou – jak trému co možná nejvíce eliminovat

Prezentační dovednosti a práce s publikem: verbální i neverbální komunikace v souladu, obsah a pilíře veřejných vystoupení, první dojem

Krizová komunikace od A do Z

Rozmanitá praktická cvičení před kamerou s okamžitou zpětnou vazbouCÍLE MEDIÁLNÍHO TRÉNINKU• Zlepšit veřejné vystupování a prezentační dovednosti účastníků

• Procvičit základní techniky a dovednosti nutné pro vystupování v médiích, na veřejnosti a před kamerou

• Poradit účastníkům, jak pracovat s trémou a eliminovat co možná nejvíce její projevy

• Analyzovat verbální i neverbální komunikaci účastníků; doporučit nástroje, cvičení a praktiky na odstranění případných nedostatků

• Naučit účastníky využít prvního dojmu, získat si publikum (i novináře) na svou stranu

• Seznámit účastníky s pravidly komunikace s novináři a v médiích, odkrýt manipulativní taktiky, které v praxi novináři mnohdy používají 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE S CÍLOVOU SKUPINOU

 

• intenzivní

• interaktivní

• individuální přístup

• okamžitá zpětná vazba s využitím AV techniky

• prezentace lektorů; modelové situace, kazuistika (příklady z praxe, rady, tipy a návody)Přibližně 1/3 tréninku bude věnována teoretické průpravě, 2/3 praktickým cvičením s využitím AV techniky a okamžitou zpětnou vazbou. 

OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ TRÉNINKU

 

1. blok:  

• Prezentace: jak se připravit na veřejná vystoupení, jak eliminovat trému, co potřebují a chtějí novináři (stejně tak veřejnost a publikum) slyšet – obsah a pilíře Vašich vystoupení – co a kdy akcentovat, jak využít prvního dojmu, neztratit pozornost

• Kazuistika, videoukázky

• Nácviky veřejného vystoupení: vystoupení účastníků před kamerou na předem zadané téma; analýza, okamžitá zpětná vazba

• Diskuse, zadání dalšího cvičení/tématu ke zpracování 2. blok:

• Prezentace: verbální a neverbální komunikace – co o nás prozradí, příprava na rozhovor s novinářem/pobyt v TV studiu

• Kazuistika, videoukázky

• Vystoupení účastníků před kamerou na předem zadané téma s důrazem na analýzu jejich řeči těla i verbální komunikaci; okamžitá zpětná vazba• Rozhovory před kamerou: pozitivní PR školy – jak „prodat“ novinářům/veřejnosti/publiku Vaše úspěchy

• Další cvičení a trénink verbální i neverbální komunikace dle individuálních potřeb účastníků

• Diskuse, zadání dalšího cvičení/tématu ke zpracování3. blok:• Prezentace: krizová komunikace a jak přistoupit k případnému zájmu médií a veřejnosti

• Kazuistika, videoukázky

• Rozhovory před kamerou: reálná/potenciální/fiktivní krizová komunikace; okamžitá zpětná vazba

• Další cvičení a trénink verbální i neverbální komunikace při krizové komunikaci dle individuálních potřeb účastníků

• Zopakování a zdůraznění podstatných pravidel pro komunikaci s médii a před publikem

• Diskuse, zhodnocení tréninku, zpětná vazba účastníků

PODKLADYPro účastníky budou připraveny „handouty“ – podklady s vytištěnými prezentacemi a prostorem pro poznámky; účastníkům zároveň poskytnu prezentace v elektronické podobě.

 

PŘÍPRAVA ÚČASTNÍKŮ PŘED MEDIÁLNÍM TRÉNINKEMBlok 1: stručná prezentace – představení Vaší školy - v rozsahu max. 3 minut (ppt. prezentace, Canva apod., popř. ústní projev); dále bude upřesněno na místě.

 

ODBORNÉ A LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍTrénink je vedený lektorkou, která se více než 10 let specializuje na vzdělávání, mediální komunikaci a PR. V případě časových komplikací trénink povede PhDr. Jiří Závozda.Mgr. Renata (Kasalová) Třísková

Absolvovala Mediální studia na FSV UK. V oblasti PR pracuje pro státní, neziskový i komerční sektor. Mezi významné klienty patřila 2. LF UK – nemocnice Motol, Plzeňský Prazdroj a.s., kongresová agentura CZECH - IN nebo mediální dům Economia, a.s. Působila jako tisková mluvčí CzechTourism – České centrály cestovního ruchu. Několik let se věnovala mediální výchově a společně s odbornými i vysokoškolskými pracovišti také její implementaci do výuky na MŠ, ZŠ i SŠ. Organizuje a moderuje odborné i tiskové konference. Je lektorkou certifikovaného Spinning programu ®.

PhDr. Jiří Závozda

Profesionální zkušenosti sbíral mj. jako komentátor, šéfeditor a vedoucí oddělení reportérů v deníku MF Dnes; šéfeditor, vedoucí domácího oddělení, zástupce šéfredaktora, člen představenstva v Lidových novinách a hlavní editor časopisu Reader´s Digest Výběr. V letech 2001 až 2008 byl ředitelem zpravodajství a šéfredaktorem publicistiky v TV PRIMA. Působil také v Radě České televize. Věnuje se lektorské činnosti, mediálnímu poradenství a školení. Přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Je také scénáristou a knižním autorem – jako profesionální a nadšený basketbalista se podílel na tvorbě filmu Zlatý podraz.