Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
9. září 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
PhDr. Michaela Kaslová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
700
Garant
Bc. Bohdana Flanderková - flanderkova@nidv.cz ,tel.: 475 205 417, mobil: 731 503 733
Číslo programu
U32-02-16-192
Číslo akreditace
MSMT-25243/2016-1-731

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj logického myšlení dětí předškolního a ml.školního věku. Hry, jazyk a matematika jsou oblasti, které nemají ostré hranice, vzájemně se prolínají. Seminář se bude věnovat metodám, které pomocí her stimulují počátky logického myšlení. V přímé práci s dětmi budou učitelé pozorovat, kde jsou hranice této metody. Aktivity budou jak pohybového tak manipulativního charakteru a v závěru práce s pracovními listy a ke všem aktivitám se bude přistupovat kriticky, tedy s poukazem na klady a úskalí. Na příkladech bude ukázáno, jak hry obměňovat a proč, jak je zjednodušit a jak je gradovat, aby mohli vyjít vstříc individualizaci v nárocích na děti. Podobně bude poukázáno na klady a zápory samostatné práce ve dvojicích i ve skupině (dramatizace). Využijeme jak tradičních her, tak i her nových, které stimulují logické myšlení. Tyto přístupy budou ilustrovány na práci s drobným materiálem i na příkladech práce s dětskou literaturou.