• Slide Basic 01

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  Termín zahájení-ZÁŘÍ 2019 !!!

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín zahájení-ZÁŘÍ 2019 !!!
Termín konání
12.9., 19.9., 3.10., 24.10., 7.11., 14.11., 28.11., 5.12., 12.12. 2019 a 9.1., 23.1., 13.2., 20.2., 5.3., 28.5., 29.5. 2020 (8.30-15.00), závěrečné zkoušky 3.a.4.6.2020
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. Jiří Bakončík, Mgr. Jana Orszulíková, PaedDr. Dana Schönová, Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
124
Cena
3620
Garant
Mgr. Lukáš Hartoš - lukas.hartos@npicr.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 770 172 207
Číslo programu
K01-05-20-192
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:A Základy právaB Pracovní právoC Financování školyD Organizace školy a pedagogického procesuSoučástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.Kvalifikační studium realizuje Národní institut pro další vzdělávání a jeho krajská pracoviště.