Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
bude upřesněno na základě počtu přihlášených účastníků
Místo konání
NIDV Liberec, Masarykova 28
Lektor
Lektoři NIDV
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
120
Cena
10000
Garant
Bc. Petra Karbanova - karbanova@nidv.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 775 571 651
Číslo programu
K02-05-17-182
Číslo akreditace
MSMT-6593/2018-1-314

Anotace

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů základních uměleckých škol a středních škol, kteří působí jako:

- učitelé odborných předmětů střední školy

- učitelé praktického vyučování střední školy

- učitelé odborného výcviku střední školy

- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří

- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.