Boomwhackers a jejich využití na 1. stupni ZŠ: Hudba skrytá v plastu

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
18. října 2019, 09.00 - 15.00
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Jakub Kacar, DiS.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Počet hodin
6
Cena
420
Garant
Mgr. Jana Nováková - novakova.jana@nidv.cz ,tel.: 222 122 319, mobil: 773157409
Číslo programu
F97-03-12-192
Číslo akreditace
MSMT-6593/2018-1-314

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na prezentaci a osvojení metod práce s atraktivním hudebním nástrojem Boomwhackers. V rámci školení se jednotliví účastníci seznámí a prakticky si osahají množství námětů a her, které jsou snadno proveditelné na 1. stupni ZŠ případně ve skupinách dětí daného věku. Během programu se pedagogové seznámí s charakterem nástroje a zásadami pro jeho využití ve školní třídě. Jednotlivé činnosti v žácích rozvíjejí rytmické, intonační a improvizační schopnosti, ale i znalosti hudebně teoretické. V rámci programu si na několika praktických ukázkách představíme Boomwhackers jako doprovodný i samostatný nástroj nebo jako doplnění Orffova instrumentáře. Součástí programu je také praktický návod k vytváření jednoduchých grafických zápisů a notových materiálů pro hru na Boomwhackers.