Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
2. října 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Liberec, Masarykova 28
Lektor
Mgr. Dana Svobodová
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Marie Beranová - beranova@nidv.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770172198
Číslo programu
S94-03-17-192
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Vzdělávací program je určen pedagogům ZŠ, kde působí nebo bude působit asistent pedagoga, výchovným poradcům, asistentům a v neposlední řadě vedoucím pracovníkům. Obsah programu: Nové informace v pojetí práce asistenta pedagoga. Legislativa a případné aktuální změny v legislativě. Definice pojmu asistent pedagoga. Rozdíl role asistenta pedagoga a osobního asistenta. Pracovní náplň asistenta pedagoga. Role učitele ve třídě, kde působí asistent pedagoga, a role asistenta pedagoga vůči učiteli. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Metodické vedení asistenta pedagoga. Osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a rodičům. Zřízení pracovní pozice asistenta pedagoga. Úskalí práce asistenta pedagoga. Další vzdělávání asistenta pedagoga. Podstatné informace, které s obsahem programu úzce souvisejí: vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, individuálně vzdělávací plán, didaktické zásady a metody práce. Praktické rady, náměty, metody práce. Diskuse.