Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků-trendy a ukázky dobré praxe  Díky rezortnímu projektu MŠMT nabízíme program zdarma, nelze hradit ze šablon.

Přihlásit Zpět
Podtitul
Díky rezortnímu projektu MŠMT nabízíme program zdarma, nelze hradit ze šablon.
Termín konání
4. listopadu 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Liberec, Masarykova 28
Lektor
Ing. Ivana Chmelařová
Doporučeno
učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, učitelé VOŠ
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Marie Beranová - beranova@nidv.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770172198
Číslo programu
D22-04-17-192
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

~~Blended learning  a využívání moderních technologií může podstatně zvýšit efektivitu výuky cizích jazyků - když učitelé vědí co dělají a proč to dělají. Díky rozvoji a všeobecné dostupnosti ICT nástrojů a technologií se role žáka a role učitele výrazně změnily, změnila se i motivace žáků, jejich vnímání cizího jazyka i  prostředí, v němž se učí. Obsah tohoto programu umožňuje hlouběji nahlédnout  do světa blended learningu, poznat a vyzkoušet metody typu flipped classroom, RHR, sofistikovaný software atd. Učitelé se seznámí s platformami  šitými na míru individuálním potřebám a schopnými reagovat na momentální i dlouhodobý ústní i písemný projev studenta. Naučí se řídit classroom management ve třídě s notebooky nebo tablety, s příklady aplikací, které přidávají hodinám jazyků na  dynamice a atraktivitě.Tento program  na konkrétních příkladech představuje klíčové koncepce  moderních trendů ve výuce cizích jazyků, které se v posledních letech uchytily a úspěšně se rozvíjejí i v našich školách, a to včetně některých úskalí a rizik, která jsou s nimi spojena.