• Slide Basic 01

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.  Školní rok 2019/2020 výukový den-středa

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Školní rok 2019/2020 výukový den-středa
Termín konání
28. srpna 2019 - 30. června 2020
Místo konání
NIDV Brno, Křížová 22
Lektor
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D., PhDr. Magdalena Nováková, RNDr. Pavel Nezval, Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D., Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
120
Cena
5500
Garant
Mgr. Šárka Dostalová - sarka.dostalova@npicr.cz ,tel.: 543 541 247, mobil: 775 571 604
Číslo programu
K02-05-22-191
Číslo akreditace
MSMT-6593/2018-1-314

Anotace

Účastnický poplatek 10 000 Kč: 4 500 Kč za 1. semestr, 5 500 Kč za 2. semestr.

Studium pedagogiky a) podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:

- učitelé druhého stupně základní školy, (§ 8, odst. 1i) jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, (§ 9, odst. 1g)jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé odborných předmětů střední školy (§ 9, odst. 2d odst. 3)
- učitelé praktického vyučování střední školy (§ 9, odst. 3a, b, c, odst. 3)
- učitelé odborného výcviku střední školy (§ 9, odst. 5)
- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří (§ 10, odst. 1 a, f, g, h)
- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 12, písmeno c)

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.