• Slide Basic 01

Metoda dobrého startu - prevence poruch učení

Metoda dobrého startu - prevence poruch učení

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
10. března 2020, 8.30 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
PaedDr. Iva Tomášková
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
880
Garant
Mgr. Jakub Marinov - jakub.marinov@npicr.cz ,tel.: 778 528 452, mobil: 778 528 452
Číslo programu
I11-02-21-201
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Vzdělávací program je rozdělen na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměříme na vysvětlení příčin selhávání dítěte ve výuce čtení a psaní (dyslexie, dysgrafie, dysortografie), na prevenci těchto poruch již v období předškolního věku a na počátku školní docházky (s odkladem školní docházky). Dále bude představena metoda „ Metoda dobrého startu“ (MDS), její principy, cíle, vhodností metody pro děti předškolního věku a dětí se specifickými poruchami učení (od 5 - 11 let).  Nositelkou MDS je lidová píseň (25 lidových písní), pohyb, zpěv, vyprávěný příběh. Metoda napomáhá k rozvoji řeči a grafomotoriky, rozvíjí jazykové schopnosti, slovní zásobu, vyjadřování, procvičuje pravolevou orientaci, zrakové vnímání, vnímání tělesného schématu. Praktická část se skládá ze specifických cvičení, které si budeme zkoušet: pohybová cvičení, pohybově akustická cvičení (pohyb + píseň), pohybově akusticko optická cvičení (píseň + pohyb + zrak), grafomotorické cviky. Tato metoda je vstupní etapou čtení, psaní a matematiky, pomáhá rozvoji řeči a grafomotoriky. Nedílnou součástí jsou osobní zkušenosti s realizací této metody u dětí s odloženou školní docházkou a rok před vstupem do základní školy. V závěru bude dán prostor pro dotazy a diskusi.