• Slide Basic 01

Konverzační kurz anglického jazyka

Konverzační kurz anglického jazyka  s rodilým mluvčím (32 hodin)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
s rodilým mluvčím (32 hodin)
Termín konání
září 2020 - prosinec 2020, vždy ve čtvrtek 14.30 - 16.00
Místo konání
NPI ČR Zlín, Potoky 267
Lektor
Karl Francis Martin
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů
Počet hodin
32
Cena
3500
Garant
Mgr. Blanka Holešová - blanka.holesova@npicr.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu
C81-03-23-202
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

Přesný termín zahájení bude stanoven po naplnění kurzu.

~~Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule v anglickém jazyce. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Budou upevňovat a rozvíjet své komunikační dovednosti na stávající úrovni B1 - B2 v anglickém jazyce. Výukové materiály bude lektor čerpat z denního tisku, časopisů, propagačních materiálů, aktuální nabídky. Výuka bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách v 16výukových týdnech. Celkem tedy absolvují 32 hodin výuky.Vybraná témata:

1. První setkání: představování, osobní informace, rodina, zájmy, povolání, nezávazná konverzace

2. Počasí, klimatické zóny, roční období, přírodní katastrofy

3. Cestování: způsoby dopravy, problémy, důvody cest

4. Země, města: charakter, zajímavosti, problémy

5. Zaměstnání, povolání: popis práce, povinnosti, pracovní doba

6. Lidé: jací jsou, charakter, inteligence, schopnosti, chování

7. Vztahy: láska, přátelství, nesnášenlivost, závist, žárlivost

8. Jídlo a pití: vaření, restaurace, cizokrajné kuchyně, suroviny

9. Záliby: aktivní činnosti, sběratelství, zahradničení

10. Sport a hry: aktivně, pasivně, venkovní a halové

11. Kultura a umění: divadlo, filmy, malířství, sochařství

12. Věda a pokrok: výzkum, objevy a vynálezy, organizace

13. Společnost: politika, organizace, sociální problémy

14. Móda a oblečení: roční období, materiály, kulturní rozdíly

15. Reálie země cílového jazyka

16. Komunikační technologie, media