• Slide Basic 01

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
4. února 2020, 8.30 - 12.00
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Michael Telín
Doporučeno
pedagogům všech SŠ
Počet hodin
3
Cena
0
Garant
Mgr. Jana Šímová - jana.simova@npicr.cz ,tel.: 222 122 313, mobil: 775 029 950
Číslo programu
20-31-12-ŠM-03
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Koncepce semináře:
Konzultační seminář je koncipován jako tříhodinový – 2 hodiny informační a 1 hodina diskusní

Obsah semináře:
1. Právní předpisy
2. Jednotné zkušební schéma
3. Organizace MZ
4. Pravidla pro zadávání zkoušek
5. Ostatní dokumenty ŠMK
6. Maturita pro žáky s PUP pro konání MZ
7. Obecné informace
8. Obsluha digitalizačního modulu DDT – praktická část

Cílem seminářů je podrobně seznámit komisaře jako osoby zabezpečující řádný průběh písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce komisaře. Těžištěm seminářů bude praktická činnost při výkonu funkce komisaře. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.
Cílová skupina: pouze certifikovaní školní maturitní komisaři
Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce a kteří budou vykonávat funkci školního maturitního komisaře v roce 2018.