• Slide Basic 01

Umíte to s pohádkou?

Umíte to s pohádkou?

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
18. května 2020, 9.00 - 14.00
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. Sylvie Doláková
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
700
Garant
Mgr. Hana Saitzová - hana.saitzova@npicr.cz ,tel.: 543 541 201, mobil: 731 503 732
Číslo programu
L23-03-22-201
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Kurz představí komplexní soubor aktivit na základě pohádek O domečku v lese, Na dvorečku na dvorku, O červené Karkulce a O třech prasátkách. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. Každá z těchto pohádek poskytuje ucelený komplex pro práci ve všech předmětech po dobu dvou až čtyř týdnů. Každá z pohádek nabízí textový rámec pro práci ve dvou jazycích (angličtina i čeština), zároveň také v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné, pracovní a hudební výchově – prostřednictvím obou jazyků. Účastníci se naučí pracovat s materiály pro jazykovou práci (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), a to v češtině i angličtině (možné i jiné jazyky), naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity  a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky.

Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4. - 5. třídu ZŠ.Angličtina není podmínkou účasti na kurzu.