• Slide Basic 01

Čtenářská dílna a klub

Čtenářská dílna a klub

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
11. května 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Dalibor Dudek
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
830
Garant
Mgr. Jitka Šimsová - jitka.simsova@npicr.cz ,tel.: 222 122 311, mobil: 775 571 620
Číslo programu
K04-03-12-201
Číslo akreditace
MSMT-15430/2019-1-617

Anotace

V první části programu budou představeny základní principy, prostorové a materiální požadavky pro realizaci čtenářské dílny a zakládání čtenářského klubu. Ve druhé části budou představeny čtenářské strategie a dále konkrétní práce se žáky, např. čtení knih podle vlastního výběru, svobodná volba čtecího média, čtení pro radost, vzájemné sdílení čtenářské zkušenosti, rozvoj rétorických dovedností aj. Program se zaměří na dovednosti porozumění textům, vyhledávání důležitých informací a shrnutí myšlenek.

Bude věnována pozornost jak textům v knihách, encyklopediích a časopisech, tak textům v internetovém prostředí s ohledem na jejich specifika a s ohledem na věk žáků na 1. nebo 2. stupni ZŠ včetně zásad inkluzívního přístupu.

Těžištěm bude práce s textem, jeho výtvarným a informačním doprovodem: podpora čtenářských strategií, zajímavé formy čtenářských záznamů, např. deníků, analýza písemné i vizuální informace, písemné vyjádření myšlenky, postupy podporující tvorbu psaného textu. Budou předvedeny praktické ukázky, jak lze přizpůsobovat práci s textem nejen kognitivním (vědomosti a poznatky) a afektivním (zájmy, postoje, hodnoty) učebním cílům. Program se zaměří též na rozvoj fantazie žáků na základě čteného textu. Nedílnou součástí programu bude diskuse s výměnou zkušeností.