• Slide Basic 01

Talent a jeho základní atributy

Talent a jeho základní atributy

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
24. dubna 2020, 9:00 - 15:00
Místo konání
NIDV Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. Jiří Halda
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času
Počet hodin
8
Cena
950
Garant
Mgr. Kateřina Fousová - fousova@nidv.cz ,mobil: 728 277 932
Číslo programu
U19-04-24-201
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Seminář má inspirovat ty, kteří s dětmi pracují v tom, jaké atributy talent má, jak je rozvíjet a propojovat. Je o inspiraci formální – školské, ale také neformální – rodičovské. A samozřejmě o školské roli korekční – vlivu profesionálních rad na rodičovské počínání. Každý živě narozený jedinec (mimo existující výjimky) má potenciál k rozvoji a potenciál k tomu, aby sociálně uspěl. Vlivy prostředí (především nejbližší rodiny) ale vysoce rozhodují o tom, zda a jak talent bude nebo nebude rozvinut a úspěšně realizován. Seminář je rozdělen do čtyř dvouhodinových bloků, jejichž obsahem je: 1. blok: Blok je věnován prvním dvěma osobnostním atributům, které jsou zároveň hlavními osobnostními charakteristikami pro sociální kontext. Jedná se o osobnostní komplexnost z hlediska aktivitami podloženého sebevědomí, kvalitních základů zpětnovazebních mechanismů a výkonné tvořivosti. Slouží k uvědomění si výjimečnosti a jeho aktivního rozvoje se současným vývojem zpětné vazby – vedení k odpovědnosti. Druhým atributem je právě sociálně adaptabilní proces, kdy si dítě uvědomuje nejen talent, ale i to, k čemu je a pro koho má mít přínos – tedy vyjma přínosu seberealizačního. Je zde třeba myslet i na to, že talent potřebuje základy kooperace, který dodává realizaci na plastičnosti a sociální uplatnitelnosti. 2. blok: Zde se budeme věnovat méně obecným principům a konkrétním parametrům – je to faktor originálního přínosu a diferenciace mezi záměrem, procesem, estetičností a „přidanou hodnotou“ talentu. Druhým aspektem je oblast specifických nástrojů k realizaci – motivace, oslovitelnost, samostatnost a pracovní návyky. 3. blok: Je věnován ryze individuální oblasti – limitacím osobnosti. Jedná se převážně o limitace prostředím a to konstruktivního typu (být si vědom reálných limitací, které mi talent přináší) a nekonstruktivního typu (nesmyslně ambice rodičů, nepřiměřené a nepřirozené nároky, předsudky, prestiž...). Týká se hlavně rizik, která rodiče (ale i např. sportovní kluby) nejčastěji podceňují. 4. blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Jedná se o velmi složité a jemné téma, proto je třeba, aby byly všechny zpřesňující dotazy či příklady vysvětleny, ukotveny.