• Slide Basic 01

Jak úspěšně vést mateřskou školu

Jak úspěšně vést mateřskou školu  jaro 2020

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
jaro 2020
Termín konání
zahájení po naplnění programu 8.30 -15.00 jaro 2020
Místo konání
NIDV Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. Bc. Jarmila Bučková, Mgr. Iva Škaloudová, Mgr. Šárka Gabrielová, Mgr. Alena Krejčová, Mgr. Mgr. Jaroslava Vatalová, PaedDr. Lenka Burdíková
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
900
Garant
Mgr. Jitka Manová - manova@nidv.cz ,tel.: 543 541 248, mobil: 775 571 631
Číslo programu
W98-01-22-192
Číslo akreditace
MSMT-744/2017-1-151

Anotace

Vzdělávací program je určený ředitelkám mateřských škol, případně vedoucím učitelkám. Obsah programu: Rozvoj manažerských kompetencí vedoucích ke zlepšování kvality školy: Vedení výchovně vzdělávacího procesu (podpora bezpečného vzdělávacího klimatu, efektivní vyhodnocování procesu vzdělávání, management kontroly ). Řízení změny (vize školy a strategie k jejímu dosažení, plánování, sdílení vize a společných hodnot, prostředí otevřené změnám). Vedení a řízení sebe samé (sebereflexe své osobnosti, svého chování a jednání, efektivní komunikace, profesní etika, řízení času).Vedení a řízení druhých (motivace, komunikace a sdílené rozhodování, školní klima)Vedení a řízení instituce (organizování, interní předpisy, právní předpisy, školní řád, provozní řády). Školní vzdělávací programy - zkušenosti. Součástí programu je výměna zkušeností a závěrečná diskuse.