Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
18. září 2019, 10.00 - 16.00
Místo konání
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, Havlíčkova, Česká Lípa
Lektor
Mgr. Karel Bárta
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
700
Garant
Mgr. Petra Karbanova - karbanova@nidv.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 775 571 651
Číslo programu
T17-03-17-192-02
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Vzdělávací program je určen pedagogům ZŠ, kde působí nebo bude působit asistent pedagoga, výchovným poradcům a v neposlední řadě vedoucím pracovníkům. Obsah programu: Nové informace v pojetí práce asistenta pedagoga. Legislativa a případné aktuální změny v legislativě. Definice pojmu asistent pedagoga. Rozdíl role asistenta pedagoga a osobního asistenta. Pracovní náplň asistenta pedagoga. Role učitele ve třídě, kde působí asistent pedagoga, a role asistenta pedagoga vůči učiteli. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Metodické vedení asistenta pedagoga. Osobnost asistenta pedagoga, vztah asistenta pedagoga k žákovi, pracovníkům školy a rodičům. Souhlas se zřízením pracovní pozice asistenta pedagoga. Další vzdělávání asistenta pedagoga. Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, individuálně vzdělávací plán. Péče o žáky se zdravotním postižením. Terminologie jednotlivých postižení. Didaktické zásady a metody práce. Úskalí práce asistenta pedagoga. Praktické rady, náměty, metody práce. Zřízení pracovní pozice asistenta pedagoga. Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, PLPP, IVP - individuálně vzdělávací plán, didaktické zásady a metody práce. Praktické rady, náměty, metody práce. Odborná diskuse.