Kariérové poradenství pro střední školy

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
po naplnění skupiny (září-říjen 2019)
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Lektoři NIDV
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Počet hodin
8
Cena
810
Garant
Mgr. Dagmar Půdová - pudova@nidv.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 778 882 903
Číslo programu
E35-04-20-191
Číslo akreditace
MSMT-22652/2017-1-929

Anotace

Vzdělávací program poskytne účastníkům seznámení s oblastí kariérového poradenství a osvojení základních postupů a technik. Vyučujícím bude představeno kariérové poradenství v celé své komplexnosti, získají nutné kompetence pro poradenství a seznámí se s aktivitami vhodnými k začlenění do vzdělávacího procesu. Hlavní prostor semináře bude věnován osvojení technik pro práci s žáky.Přehled jednotlivých témat:Co je kariérové poradenství (1 vyuč. hodina), kariérové poradenství v ČR (1 vyuč. hodina), kompetence kariérového poradce, přístupy v kariérovém poradenství (1 vyuč. hodina), techniky pro práci s žáky (4 vyuč. hodiny), podpora žáka v sebeprezentaci (1 vyuč. hodina).