• Slide Basic 01

Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
17. března 2020, 9:00 - 15:00
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Ing. Kateřina Málková
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, učitelé VOŠ, učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
900
Garant
Věra Teclová, DiS. - vera.teclova@npicr.cz ,tel.: 567 571 837, mobil: 770 146 258
Číslo programu
A36-04-24-201
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

V rámci vzdělávacího programu proběhne seznámení s nástroji, technikami i pomůckami, které pomáhají při  navázání smysluplného pracovního vztahu, definování oblasti spolupráce mezi žákem/studentem a kariérovým poradcem,  při bližším (sebe)poznání žáků a studentů,  při mapování kompetencí, snů, přání, současného či budoucího stavu, při práci s představou reálné či imaginární pozitivní budoucnosti, při plánování cílů a praktické realizaci úkolů,  při aktivizaci a motivaci, při podpoře rozvoje komunikace a týmové spolupráce, i pro  získání zájmu a zvědavosti žáků a studentů, ke  zvýšení efektivity výuky apod.  Těmito technikami, nástroji a pomůckami jsou například: aplikované formy mentálního mapování,  technika koláže, práce s kartami (karty s příběhy, hodnotové karty, kiwi cards), asociační a  improvizační techniky,  nástroje pro mapování kompetencí žáků a studentů,  zážitková forma nestandardizovaného testu pro kariérové poradenství,  práce se  škálami a  s  internetovými aplikacemi vhodnými pro kariérové poradenství a pro mapování kompetencí.  Budou ukázány způsoby použití těchto nástrojů, možnosti i  možná rizika a zásady jejich použití. Součástí programu bude i aktivní zapojení účastníků.