• Slide Basic 01

Základy školního lyžování

Základy školního lyžování  získání osvědčení pro vedení lyžařského výcviku dětí a mládeže

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
získání osvědčení pro vedení lyžařského výcviku dětí a mládeže
Termín konání
15., 16., 17., 18., a 19. prosince 2019
Místo konání
Vhodné lyžařské terény
Lektor
Mgr. Jan BENEŠ, Mgr. Jiří Jankovský
Doporučeno
pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Počet hodin
50
Cena
3950
Garant
Ing. Jaroslav Frič - fricjar@seznam.cz ,mobil: 723 892 347
Číslo programu
R03-09-11-192-04
Číslo akreditace
MSMT-32774/2016-1-936

Anotace

 Program kurzu základního lyžování. První výukový den (7 hodin) - Zahájení kurzu 12.00 hod

Praktická částZahájení kurzu, výuky, všeobecná lyžařská průprava, seřizování lyží, nošení lyží, mapování terénu – správný výběr svahu, jednotlivé etapy výcviku, řazení na svahu, pády a vstávání, obraty, jízda po spádnici, rovnováha, sjezd v pluhu, brzdění, stoupání do svahu, jízda na vleku, nejrůznější hry a cvičení pro získání lyžařských pocitů a základních lyžařských dovedností, překonávání terénních nerovností. 

Teoretická část 

Historie lyžování v ČR. Zásady pro vedení lyžařského výcviku. Příprava výcviku dle věku dětí, využití vhodných metod a her pro výcvik, motivace dětí. Lyžařská terminologie.  Technologie lyžařské výstroje. Psychologie – osobnost sportovce, emoce a motivace ve sportu. Zásady pobytu a pohybu dětí na sjezdovkách, na běžeckých tratích v zasněženém horském terénu, prevence úrazu, první pomoc.  Zásady bezpečného pohybu na sjezdovkách, bílý kodex. Bezpečnostní rizika v prostorách výcviku Teorie specializované lyžařské průpravy pro snožný smykový oblouk. Film.Druhý výukový den (12 hodin)

Praktická část 

Procvičení specializované průpravy pro nácvik snožného smykového oblouku, sjíždění po spádnici i šikmo svahem, sesouvání, změna hranění, odraz z hran lyží, vertikální pohyb těžiště těla, souhra paží a nohou, oblouk z pluhu. Technika a metodika paralelního oblouku, oblouk z pluhu, oblouk z přívratu vyšší lyží, základní paralelní oblouk .Videozáznam –paralelní oblouk jednotlivých účastníků. Praktická zkouška

Teoretická část

Příprava a  organizace lyžařského výcviku ,Hygiena sportu a výživa – regenerační postupy a procedury, základy výživy, pitný režim.  Rozbor videozáznamu z praktické části výuky – teorie techniky a metodiky sjíždění a zatáčení na lyžích. Specializovaná průprava pro základní carvingový oblouk. Výukový film- různé druhy carvingu.Třetí výukový den (12 hodin)Praktická část

Technika a metodika carvingového oblouku. Procvičení specializované průpravy pro základní carvingový oblouk: sjezdové postoje, sjíždění, průprava pro zatáčení, jízda na hranách obou lyží, správné zatížení lyží, práce vnitřní nohy,  poloha těla v průběhu carvingové vlnovky, carvingová vlnovka. Videozáznam průpravných cviků carvingového lyžování.

Teoretická část

Organizace a plánování školního lyžařského výcviku., administrativa spojená s výcvikem. Právo a sport – struktura a organizace sportu a lyžování v ČR, postavení a právní odpovědnost pedagoga při výuce lyžování. Trendy v lyžování – ski alpinismus, extrémní lyžování, lyžování v boulích, telemark, body carving.. Rozbor videozáznamu  průpravných cviků carvingového oblouku.  Technika běhu na lyžích -klasický způsob. Výklad a film. Čtvrtý výukový den (12hodin)

Procvičení specializované průpravy pro nácvik carvingového oblouku,. Základní carvingový oblouk, Praktická zkouška.  Specializovaná průprava pro  racecarvingový oblouk, Racecarvingový oboluk v  základním provedení. Praktická zkouška.Odpoledne průpravné cviky pro klasickou běžeckou techniku, Běh střídavý jednodobý a dvoudobý.Teoretická část Rozbor videozáznamu z praktické části výuky  carvingové techniky .Výklad k výuce běhu na lyžích ,metodika výuky na snowbladech, základní technika jízdy, využití pro zvládnutí oblouků i pohybově handicapovaným dětem, nejrůznější hry a cvičení pro získání lyžařských pocitů a dovedností. Didaktika a pedagogika – vývoj člověka, motorické učení, výchovné působení ve sportu, didaktické zásady, osobnost pedagoga, specifikum lyžování dětí a mládeže. Výběr her a metod. Instruktážní film výuky běžecké  techniky běhu na lyžích. Pátý výukový den (7 hodin)  Dopoledne-Specializovaná průprava pro běh na lyžích- bruslení, Běžecká technika bruslení- procvičování a praktická zkouška.Odpoledne- Teoretická závěrečná zkouška  – test, který prověří veškerou látku probranou na kurzu                      Vyhodnocení a rozbor testu, vyhodnocení celkových výsledků účastníků Vyhodnocení kurzu a ukončení  do 16.00 hod. Další informace:Sraz účastníků 15. 12. v 11.30 hod Hotel Kolibřík Špičák na Šumavě-recepceStravování – plná penze, v ceně kurzu, zahájení večeří, ukončení obědemUbytování a jízdné na vlecích a lanovkách v ceně kurzu.Kurz je určen pro pedagogy volného času, učitele, kteří vedou zájmové kroužky, pracovníky NNO pracující s dětmi a mládeží.  Úspěšným uchazečům plně nahradí dřívější kvalifikaci instruktor školního lyžování t. zn. získají kompetenci vést lyžařský výcvik dětí a mládeže.Kurz může posloužit též k prodloužení dříve získané kvalifikace instruktor lyžování, ale v případě volných míst i zájemcům, kteří se necítí na úspěšné složení zkoušek a potřebují zlepšit svou lyžařskou techniku a pokusit se kvalifikaci získat později.Přihlášení je možné přes vysílající organizaci, nebo se mohou zájemci hlásit přímo podle návodu NIDV přímo jednotlivci.Podrobné informace obdrží přihlášení na svou e-mailovou adresu.Dotazy pište na  ing.Jaroslava Friče –organizátora a lektora akce fricjar@seznam.cz