Tvořivá geometrie pro učitele II. stupně ZŠ

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
15. října 2019, 9. - 15.
Místo konání
NIDV Jihlava, Zborovská 3
Lektor
RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Doporučeno
učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
990
Garant
Mgr. Darina Čermáková - cermakova@nidv.cz ,tel.: 567 571 814, mobil: 770 171 774
Číslo programu
E34-03-24-192
Číslo akreditace
MSMT-22652/2017-1-929

Anotace

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s takovými metodami a formami práce ve vyučování geometrického učiva v matematice, které vedou  žáky k pochopení smyslu znalostí geometrických principů pro reálný život. Formou pracovní dílny si učitelé osvojí činnosti, které budou moci realizovat v hodinách se svými žáky a zlepšovat tím jejich manipulativní schopnosti a jejich představivost.

V první části vzdělávacího programu účastníci využijí již hotových střihů papírových modelů. Jako 2D modely prostorových útvarů budou použity kresby, sítě, počítačové modely. V druhé části budou pro 3D modelování prezentovány metody práce s modelínou, stavebnicí Geomag, Magformers, s papírem a polystyrenem. Bude představeno využití různých typů modelů krychle, kvádru, jehlanu trojbokého a pětibokého, šestibokého hranolu, kuboktaedru, komolého rotačního kužele a válce.

Každý účastník semináře obdrží pracovní sešit, se kterým bude během semináře pracovat a který pak bude moci využívat ve své další práci.