Klasifikace - software pro komplexní vedení agendy ZUŠ  termín konání programu bude upřesněn

Přihlásit Zpět
Podtitul
termín konání programu bude upřesněn
Termín konání
termín bude upřesněn
Místo konání
NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
Pavel Holec, Bc. Pavel Vališ, DiS.
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
700
Garant
Dagmar Sobotková - sobotkova@nidv.cz ,tel.: 731 503 728, mobil: 731 503 728
Číslo programu
C74-07-21-191
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

Vzdělávací program nabídne účastníkům možnost jak vést evidenci žáků a učitelů v elektronické podobě. Účastníkům bude představen software Klasifikace, který usnadní vedení třídní dokumentace, tvorbu rozvrhů, vypisování vysvědčení, párování plateb školného a výpůjčného a další možnosti. Základními body semináře budou: Představení SW Klasifikace, instalace SW, přihlášení do programu, popis hlavního okna SW, přechod na další moduly programu. Okruhy programu: obory, oddělení, studijní zaměření, předměty, učitelé, žáci, přihlášky, katalogy, rozvrhy hodin, třídní knihy, koncerty a vystoupení, předepsané školné, evidence nástrojů, předepsané výpůjčné, uhrazené platby - technologie HOMEBANKING. Software akceptuje nároky na vedení dokumentace školy v souvislosti s požadavky RVP ZUV.