Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
16. října 2019, 9.00 - 15.00
Místo konání
Základní Umělecká Škola Bedřicha Smetany, Zábělská, Plzeň 4
Lektor
Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
400
Garant
Mgr. Miroslava Sklenářová - sklenarova@nidv.cz ,tel.: 377 473 608, mobil: 775 571 656
Číslo programu
O05-07-14-192
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na klávesové nástroje (klavír, cembalo) specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: výuka žáků v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na klávesové nástroje, otázky technické a výrazové části hry. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Specifickým zaměřením semináře může být oblast čtyřruční hry na klavír, hra na dva klavíry, klavírní spolupráce. Součástí programu bude také ukázka práce v hodině se žákem.