Etika hrou aneb etika je (eko)logická

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
21. října 2019, 9.00 - 15.00
Místo konání
NIDV Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. Monika Brzoňová
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, učitel - metodik prevence, výchovní poradci
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Věra Teclová, DiS. - teclova@nidv.cz ,tel.: 567 571 837, mobil: 770 146 258
Číslo programu
C72-03-24-192
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Seminář spojuje etickou a ekologickou výchovu. Etická a ekologická výchova nejsou na většině základních škol samostatnými předměty, jsou tedy začleněny do jiných předmětů (výchova k občanství, výchova ke zdraví, zeměpis, český jazyk, dějepis). Program nabídne zajímavé aktivity a hry z oblasti zážitkové pedagogiky, které budou primárně rozvíjet etické jednání, jež jde ruku v ruce s rozvojem ekologického vnímání a jednání - člověk/žák si nejprve musí vážit sám sebe a druhých, aby si uvědomoval hodnotu přírody, zvířat a rostlin. Právě etická výchova ve svých základních aplikačních tématech staví ekologickou výchovu na poslední místo, neboť jí musí předcházet rozvoj ostatních důležitých oblastí jakými jsou např. mezilidské vztahy a komunikace, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení druhých, interpersonální a sociální empatie atp. Seminář představí zajímavé hry a aktivity na rozvoj eticko-ekologického vnímání a jednání, seznámí účastníky se základními pojmy z obou oblastí a představí zajímavé odkazy, literaturu, příklady z praxe.