Jak začít na škole systematicky podporovat nadání (webinář pro management škol).

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
2019
Místo konání
ekurzy.nidv.cz
Lektor
PaedDr. Jiří Rozehnal, Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Irena Hošková, Mgr. Miroslav Litavský
Doporučeno
ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, psychologům, ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení, výchovní poradci, psychologové, odborní pracovníci škols
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Miroslav Litavský - litavsky@nidv.cz ,tel.: 222 122 212, mobil: 777 529 028
Číslo programu
I79-51-11-191
Číslo akreditace

Anotace

Tento webinář poskytne managementu základních škol informace o tom, jak začít na škole systematicky podporovat  rozvoj nadání. Jedná se o sérii kratších videí, kde lektoři přiblíží vždy jedno téma:- jak začít s podporou nadání na škole,- vyhledávání a nominace nadaných žáků ve škole,- jak pečovat o nadané žáky ve škole,- legislativa,- spolupráce s PPP, krajskými sítěmi podpory nadání - NIDV, Mensou ČR a dalšímy subjekty,- zapojení mimoškolních aktivit do systému péče o nadání na škole.Sledování videí si účastníci semináře můžou rozdělit a dávkovat dle svých časových kapacit. K jednotlivým tématům bude podporována diskuze s lektory a účastníky navzájem v on-line prostředí kurzu. Také tam naleznete úložiště užitečných materiálů, metodik, návodů a odkazů, které budou užitečné při vytváření systému péče o nadání na škole. Účelem webináře je poskytnout ředitelům základní informace a pomoci jim se zahájením podpory nadání na škole. Na webinář navazuje seriál sedmi akreditovaných DVPP vzdělávacích programů určených pro školní koordinátory podpory nadání, kde jsou jednotlivá témata rozebrána podrobně.