• Slide Basic 01

Formativní hodnocení žáků a jeho techniky

Formativní hodnocení žáků a jeho techniky

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
29. listopadu 2023, 09.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Jana Masařová;Mgr. Lenka Srbecká
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, výchovní poradci, zástupci ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
1440
Garant
Mgr. Lenka Burganová - lenka.burganova@npi.cz ,mobil: 770 171 676
Číslo programu
H74-03-16-232-02
Číslo akreditace
MSMT-6488/2022-6-328
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Účastníci budou seznámeni s hodnocení žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, se zprávou a doporučením OECD o hodnocení vzdělávání v České republice, s  doporučením České školní inspekce pro hodnocení žáků.
Účastníci budou dále seznámeni s cíli vzdělávání a klíčovými kompetencemi žáků, s hodnocením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s hodnocením nadaných a mimořádně nadaných žáků včetně hodnocení žáků dle podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a úpravou obsahu a výstupů vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V druhé části budou podány informace o pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu a školním řádu. Bude vysvětlen rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením a pojmy kriteriální hodnocení, vrstevnické hodnocení a slovní hodnocení. Účastníkům budou představeny konkrétní techniky formativního hodnocení - Semafor, Pravidlo A-B-C, Uznání a otázka, Vzájemné hodnocení prací, Pohyby, Hodnotící komunitní kruh apod. a také příklady z praxe - využití kritérií a indikátorů při hodnocení žáků v pololetí, při hodnocení dosažených cílů bzdělávání, klíčových kompetencí, týdenní plány, metoda V – Ch – D, hodnocení práce v hodině, myšlenková mapa, kombinace sebehodnocení, vrstevnické hodnocení a hodnocení učitele.