• Slide Basic 01

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
bude upřesněno po naplnění studia účastníky
Místo konání
NPI ČR Liberec, Masarykova 28
Lektor
Doporučeno
odborní pracovníci školských poradenských zařízeni
Počet hodin
274
Cena
18680
Garant
Mgr. Petra Karbanová - petra.karbanova@npi.cz ,mobil: 775 571 651
Číslo programu
D51-18-17-231
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Obsah programu:

Studium je určeno pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy bakalářského a magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Časový plán studia:

Celkově program zahrnuje 274 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných
pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc).
 

Způsob vyhodnocení programu:
Studijní program bude rozdělen do dvou let. V případě zájmu ze strany účastníků lze realizovat dvoudenní výjezdní setkání s obsahem dvou výukových dnů zařazených do časového plánu studia.  

Ukončení studia:
Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a
úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Evaluační dotazník NPI ČR bude vyhodnocen na konci studia, bude prováděna průběžná kontrola programu garantem.

STUDIJNÍ PROGRAM

Tematické okruhy

 


  1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství (8 hodin)

  2. Legislativní rámce pro práci školního metodika prevence (16 hodin)

  3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb (16 hodin)

  4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy (16 hodin)

  5. Systém primární prevence ve školství – vymezuje metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků, a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.21291/2010-28 (24 hodin)

  6. Klima školy, školní klima, školní třída, její vedení a diagnostika, práce s třídním kolektivem – praktická, sebezkušenostní část (40 hodin)

  7. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) (16 hodin)

  8. Sociálně nežádoucí jevy – definice hlavních typů rizikového chování, na které se ve školské praxi zaměřujeme (102 hodin)

  9. Monitorování a evaluace primární prevence (12 hodin)

  10. Stáže na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc (24 hodin).