• Slide Basic 01

Jak úspěšně vést mateřskou školu

Jak úspěšně vést mateřskou školu

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
30. ledna 2020, 9.00 - 16.00
Místo konání
NIDV Zlín, Potoky 267
Lektor
Mgr. Věra Korcová
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
580
Garant
Mgr. Zdeněk Duša - dusa@nidv.cz ,tel.: 577 221 950, mobil: 775 571 632
Číslo programu
W98-01-23-192
Číslo akreditace
MSMT-744/2017-1-151

Anotace

Vzdělávací program je určený ředitelkám mateřských škol, případně vedoucím učitelkám. Obsah programu: Rozvoj manažerských kompetencí vedoucích ke zlepšování kvality školy: Vedení výchovně vzdělávacího procesu (podpora bezpečného vzdělávacího klimatu, efektivní vyhodnocování procesu vzdělávání, management kontroly ). Řízení změny (vize školy a strategie k jejímu dosažení, plánování, sdílení vize a společných hodnot, prostředí otevřené změnám). Vedení a řízení sebe samé (sebereflexe své osobnosti, svého chování a jednání, efektivní komunikace, profesní etika, řízení času).Vedení a řízení druhých (motivace, komunikace a sdílené rozhodování, školní klima)Vedení a řízení instituce (organizování, interní předpisy, právní předpisy, školní řád, provozní řády). Školní vzdělávací programy - zkušenosti. Součástí programu je výměna zkušeností a závěrečná diskuse.