• Slide Basic 01

Třídnická hodina jako základ primární prevence

Třídnická hodina jako základ primární prevence

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
17.a 18.ledna 2024
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. Ivana Daňová Jurčová, DiS.;PaedDr. Lenka Marušková;Mgr. Věra Huzinec Čiková;Mgr.et Mgr. Jakub Švec
Doporučeno
odborní pracovníci školních poradenských pracovišť, učitel - metodik prevence, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci
Počet hodin
14
Cena
1570
Garant
JUDr. PhDr. Dušan Fousek - dusan.fousek@npi.cz ,mobil: 770 146 258
Číslo programu
24-56-24
Číslo akreditace
MSMT-39883/2020-3-989
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Práce třídního učitele v tématech primární prevence je vnímána jako důležitý a základní článek pro předcházení a prvotní řešení rizikových projevů v chování žáků. Vzdělávací program je rozdělen na teoretickou a praktickou část tzn., na teoretickou část programu navazuje prakticky vedený workshop. 

1. Teoretická část - 8 hodin celkem v dopolední a odpolední části

V rámci teoretické části programu budou účastníci seznámeni s možnostmi personálních a organizačních podmínek třídnických hodin v rámci školy. Účastníci se dozvědí, jak by měla třídnická hodina vypadat, jaká témata by měla obsahovat a která témata jsou pro třídnické hodiny vhodná či nevhodná tak, aby jedním z jejích výstupů byla i podpora společného (inkluzivního) vzdělávání. Účastníci budou seznámeni se základními pravidly vedení třídnické hodiny, strukturou třídnické hodiny, tvorbou pravidel a se základy přiměřené reflexe aktivit. Taktéž budou seznámeni se základním postupem vytvoření, plánování, realizací a vyhodnocením třídnické hodiny i s ohledem na věkovou různorodost žáků. V této části budou také s účastníky probírána témata kritérií náročnosti na osobnost pedagoga při vedení třídnických hodin, problematika talentu pro vedení skupiny a možnosti dalšího rozvoje sociálních dovedností pedagogů. Účastníci si také sami prakticky vyzkouší několik aktivit, které lze v rámci třídnických hodin využít.

Program teoretické části:

Dopolední část – 4 hodiny: brainstorming + přednáška (obě lektorky)


  • Seznámení v kruhu, s účastníky a lektorkou, zkušenosti účastníků s TH

  • Struktura TH, TH a její náplň na ZŠ a SŠ, výhody a nevýhody realizace, role TU, pravidla komunikace, výběr herních aktivit, vhodná a nevhodná témata, využití komunikačního kruhu, metodická podpora TU, kritéria náročnosti


Odpolední část – 4 hodiny: prožitkové aktivity s reflexí (obě lektorky)


  • Herní aktivity, tematika zaměřená na seznámení, komunikaci, spolupráci, důvěru, sebepoznání, třídní život. Způsob vedení reflexe, vhodné načasování, využití interakčního potenciálu skupiny.


2. Praktická část – workshop 6 hodin celkemv dopoledí a odpoledí části

Prakticky vedený workshop navazuje na teoretickou část vzdělávacího programu. Umožňuje účastníkům reflektovat některé techniky, se kterými se seznámili v rámci teoretické části. Sdílením zkušeností se účastníci dále seznamují s tím, jak vhodně reagovat na problémové situace při vedení třídnických hodin, např. na některé záporné projevy žáků, na degradaci některých členů třídy apod. Aktivní zapojení účastníků při workshopu posílí rozvoj jejich dovedností získaných v rámci teoretické části vzdělávacího programu.

Program praktické části:

Dopolední část – 4 hodiny: (obě lektorky)


  • Přivítání účastníků, seznámení se zkušenostmi z realizace třídnické hodiny, co se podařilo zvládnout nebo naopak.

  • Témata třídního života, specifika vedení třídnické hodiny dle typů škol, spolupráce s dalšími institucemi, využití intervizí a supervizí. Propojení prožitkových aktivit s tematikou třídního života.


Odpolední část – 2 hodiny: (obě lektorky)


  • Příklady dobré praxe, diskuse mezi účastníky představující setkání s realitou a příležitost k bližší analýze, využití akcentace propojení teoretických poznatků s praxí