• Slide Basic 01

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – český jazyk

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky – český jazyk

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
5. prosince 2023, 14.00 - 17.30
Místo konání
Online
Lektor
Mgr. Markéta Slezáková
Doporučeno
asistenti pedagoga, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, zástupci ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Bc. Monika Doubková - monika.doubkova@npi.cz ,tel.: 222 122 269, mobil: 770 134 259
Číslo programu
W69-14-11-232-03
Číslo akreditace
Регистрируйтесь онлайн на Vavada casino и получайте бонусы за первый депозит и 100 фриспинов.

Anotace

Máte v třídě žáka/žáky s odlišným mateřským jazykem a přemýšlíte, jak zapojovat ho/je zapojovat v hodinách českého jazyka do práce s celou třídou? Učíte češtinu jako druhý jazyk a přemýšlíte, jak ji propojit s obsahem výuky českého jazyka a jak žákům s předmětem český jazyk pomoci?

Účastníci se seznámí s tím, jakými různými způsoby je možné zapojovat žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky v českého jazyka v běžné třídě. Jak si stanovovat to klíčové, co je pro žáky s odlišným mateřským jazykem zvládnutelné a jak při výuce postupovat, jaké kroky jsou stěžejní k tomu, aby žák učivo pochopil a také aby ho bylo možné hodnotit. Lektoři představí několik materiálů a ukážou nejen jak s takovým materiálem pracovat, ale i jak ho vytvořit. Hlavní náplní webináře je provést účastníky několika způsoby práce, které při hodinách českého jazyka umožňují začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do společné práce s celou třídou. Lektorky ukáží, že základem je využití klíčových slov, jasných struktur, práce se známou slovní zásobou a především dobrá volba tématu a cíle. Obsah webináře a způsob práce ve webináři vychází nejen z osobní dlouholeté praxe lektorů, ale i ze spolupráce s mnoha učiteli na různých základních školách a inspirace ze zahraničí. Lektoři v aktivitách a na ukázkách materiálů ukážou, jak dosáhnout toho, aby bylo možné pracovat s celou třídou, tj. aby se mohl zapojit, postupně zapojoval a zapojil i žák, který česky nerozumí, rozumí omezeně nebo nemluví česky vůbec či pouze mluví na základní komunikační úrovni a přitom cíl zvládnul a bylo možné ho hodnotit.

Blok 1

Účastníci se na konkrétních příkladech seznámí s různými možnostmi zapojení dítěte s OMJ do výuky českého jazyka: 1. Zapojení na základě minimálního cíle v tématu, 2. zapojení na základě vizualizace, 3. zapojení na základě průběžné aktivizace a stanovení role v kooperativní práci, 4. práce na principu: podle materiálů vytvořených pro žáka s OMJ a s využitím jiných způsobů práce spojených i s těmito materiály se učí celá třída, 5. výběr témat a cílů splnitelných pro žáka s odlišným mateřským jazykem a kroky, které ke splnění vedou.

Blok 2

Účastníci se seznámí s dobrou praxí: s materiály, které se osvědčily při zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky. Jsou to různé typy materiálů, které vedou k individualizaci a diferenciaci výuky. Účastníci se seznámí s výhodami jednotlivých materiálů a ukáží si, pro jaké aktivity jsou materiály nejvhodnější, jak s nimi pracovat při zapojování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka a jak je využívat pro celou třídu.

Blok 3

Účastníci se seznámí s tím, jak stanovovat minimální cíle ve výuce a jak tyto minimální cíle promítnout do tvorby materiálů. Vyzkouší si sami podle návodu část materiálu promyslet a načrtnout.   V modelových situacích si vyzkouší, jaký typ zapojení dítěte s odlišným mateřským jazykem by bylo vhodné zvolit a jaké aktivity k tomu nejlépe využít. Účastníci budou mít také prostor k moderovanému sdílení svých zkušeností, ve shrnutí semináře si účastníci posdílejí, co se na webináři dozvěděli a jak konkrétně využijí nové poznatky ve své praxi.