• Slide Basic 01

Základy romologie pro pedagogické pracovníky

Základy romologie pro pedagogické pracovníky

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
25. října a 8. listopadu 2023 od 10.00 - 16.00 hod.
Místo konání
NPI ČR Brno, Moravské náměstí 249/8
Lektor
Mgr. Lada Červeňáková
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitel - metodik prevence, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové, asistenti pedagoga, výchovní poradci
Počet hodin
16
Cena
2560
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,mobil: 773 593 861
Číslo programu
V96-03-22-232
Číslo akreditace
MSMT-13739/2022-5-551
Онлайн Вавада казино: регистрация учетной записи, бонусы, игротека, вход и многое другое. Регистрируйтесь и получайте 100 фриспинов и 100% к депозиту на Vavada casino.

Anotace

Úvod - seznámení účastníků se strukturou vzdělávacího modulu, struktura dne, sebeprezentace
lektora modulu, sebeprezentace účastníků, jejich praxe a motivace

1. Oslovení Rom, popsání vzniku exonym Cikán a Gypsy a jejich užívání v současnosti - vysvětlení vzniku oslovení Rom, pohled na vnímání oslovení ze strany příslušníků etnika.
2. Subetnické skupiny - stručná charakteristika vybraných podskupin Romů na území České republiky s aplikací na romské rodiče ve škole.
3. Tradiční romská komunita - základní informace o tradiční komunitě z hlediska historického, popis rodové hierarchie a její zachování v dnešní podobě, stručný popis rozšířených funkcí velkorodiny a vhled do hodnotového systému komunity, vysvětlení vzniku sociální distance na úrovni kastovnictví a popis vybraných přežitků v současných komunitách.
4. Sociální systém - vysvětlení kolektivismu a významu kolektivní výchovy, popis dopadů kolektivismu na dítě ve škole, charakter a důvody sociálního vyloučení v rámci komunity a přežitky v dnešním romském společenství. 
5. Náboženství, pověry během křtin a pohřbů - vnímání víry a duchovního světa u Romů, projevy vztahu k Bohu v ústní lidové slovesnosti i v písních, lidové náboženství a magie, křesťané z řad etnika v současnosti. 
6. Romská hudební tvorba - stručný popis hudební lidové tvorby v minulosti z pohledu vývoje a způsobu života tradičních Romů, popis základního dělení písní podle funkce a tématiky romské festivaly.
7. Zadání samostatných tematických úloh účastníkům k nadcházejícímu vzdělávacímu bloku.
8. Prostor k otázkám, diskuzi, doplňujícím informacím. 

II. VÝUKOVÝ BLOK – 8 výukových hodin – teoreticko-praktická část

Teoretická část – 4 výukové hodiny
1. Stručná historie Romů od prvorepublikového období až do roku 1989 - charakteristika romských skupin před druhou světovou válkou, popis pronásledování Romů během světové války na území Protektorátu Čechy a Morava, vybrané sociální koncepce na podporu asimilace Romů v období socialismu, rozptyl „Cikánského obyvatelstva“ a jeho dopady na tradiční romskou rodinu.
2. Vývoj etnika po sametové revoluci - etnoemancipační úsilí v oblasti politické, na úrovni vzdělávání, obroda jazyka a podpora slovesné tvorby,  dělení současných romských skupin dle socioekonomického postavení ovlivněného vznikem
nezaměstnanosti, bezdomovectví a sociálním vyloučením.
3. Institucionální podpora romského etnika - činnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, krajských koordinátorů pro národnostní menšiny, romských poradců a nestátních neziskových organizaci, seznámení s Muzeem romské kultury v Brně, deklarované symboly Romů.

Praktická část – 4 výukové hodiny
Tvorba metodického materiálu využitelného ve výuce a ověření znalostí a schopností účastníků. Cílem je zpracování tématu z romologie do vzdělávací hodiny, popř. vzdělávacího bloku, směřující k posílení pozitivního multitulturního klima ve třídě a podpoře identity romského žáka. Předpokladem je praktické využití vědomostí získaných v kurzu a didaktických technik a metod používaných ve vlastní pedagogické praxi účastníků.