• Slide Basic 01

Matematika a zeměpis, dějepis, přírodopis

Matematika a zeměpis, dějepis, přírodopis  resortní úkol MŠMT = ZDARMA

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
resortní úkol MŠMT = ZDARMA
Termín konání
28. listopadu 2019, 9.00 - 15.00
Místo konání
NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
PhDr. Michaela Kaslová
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
PhDr. Milena Pítrová - pitrova@nidv.cz ,mobil: 731 503 726
Číslo programu
H80-03-21-192
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a využívání mezipředmětových vztahů. Přesahy obou oborů (matematika a předměty zeměpis, dějepis, přírodopis) jsou natolik významné, že je vhodné jich více využívat v praxi, tak aby žák přirozeně chápal význam poznání v jednom z předmětů pro jeho použití v dalších předmětech). Program je určen nejen učitelům matematiky a některého ze zmíněných předmětů, ale všem pedagogům, kteří se chtějí inspirovat pro zpestření práce ve své práci s využíváním přesahů. Vybrané aktivity mohou současně plnit podpůrnou roli učitele při hlubším poznávání žáků a jejich talentu, nadání či handicapu.

1) Vyjdeme z obsahů předmětů (Z, D, Bi / Vlastivěda, Přírodověda), poukážeme na jejich propojení s matematikou v oblasti pojmů, metod řešení v sociokulturním kontextu Evropy. Dle zájmu účastníků v rámci současného tématu inkluze poukážeme na shody a rozdíly s odlišnými kulturními vzorci. (2 h)

2) Projdeme společně klíčová úskalí jednotlivých předmětů a ukážeme si, jak jeden předmět může pomoci redukovat ona úskalí v druhém předmětu (např. orientace v čase, topologie, chápání vztahů včetně proporcí a podobně). Tato část proběhne dominantně na bázi dílny s následnou diskusí. Využijeme nejen interaktivní tabuli, ale i kartony, nůžky, nitě a špendlíky, případně sádru a speciální stavebnice. Dle složení kolektivu učitelů lze v semináři více akcentovat jeden z předmětů: zeměpis, dějepis, biologie, či jejich modifikací na prvním stupni jako je přírodověda, vlastivěda. (3h)

3) Další aktivitou budou přesahy umožňují nejen tvorbu společných projektů / poloprojektů, ale i činností v jednom předmětu pro oporu kompenzace obtíží v druhém předmětu. Přesahy různého typu (terminologie, metody řešení, kontexty, skupiny schopností, techniky a podobně) pomáhají zefektivnit vyučovací proces a posilovat motivace. (2h)

4) Práce s mapou různých pohledů skrze všechny zmíněné předměty. (1h)Učitelé si s sebou vezmou kartony, nůžky, nitě, lžičku, kelímek a fotografický aparát (mobil).