• Slide Basic 01

Poruchy nálad, dysthymie a úzkostné poruchy

Poruchy nálad, dysthymie a úzkostné poruchy

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
31. října 2023, 09.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Doporučeno
učitel - metodik prevence, psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci
Počet hodin
8
Cena
1350
Garant
Mgr. Aneta Sebera Měřínská - aneta.merinska@npi.cz ,mobil: 778 449 420
Číslo programu
K22-03-20-232-01
Číslo akreditace
MSMT-6488/2022-6-328
Онлайн Вавада казино: регистрация учетной записи, бонусы, игротека, вход и многое другое. Регистрируйтесь и получайте 100 фриспинов и 100% к депозиту на Vavada casino.

Anotace

Vzdělávací program se zaměřuje na vybraná témata z oblasti druhů a poruch nálad, vymezení rozdílu mezi fungováním emocí u zdravého člověka a mezi patologickým fungováním emocí. Podrobněji bude zmíněno téma dysthymie a jejího vlivu na výkon u dětí i dospívajících. Diskutovány budou rozdíly mezi strachem, normálním stresem a úzkostnou poruchou. Teoretické informace přednášky budou průběžně doplňovány o praktické příklady.

Obsah vzdělávacího programu bude rozdělen do následujících částí:

1. Poruchy nálad

Jak fungují emoce u zdravého člověka a jaké druhy nálad známe, jaké "poruchy" nálad jsou přirozené, dočasné, které naopak trvalé a patologické. Klidový stav, bazální citová hladina, plynutí, trojjediný mozek dle Paul MacLeana atd. Manie, deprese, pervazivní poruchy nálad. Vysoká prevalence těchto poruch v populaci (10-15%, tzn. 3-4 děti na třídu). Jaké varovné signály u poruch chování může pedagog pozorovat ve školním prostředí.

2 hodiny

2. Dysthymie

Nejčastější a zároveň nejméně nápadná poruch v běžné populaci, a tedy i mezi žáky. Vysvětlení rozdílů mezi dysthymickým prožíváním a klinickou depresí. Dopad dysthymie na osobnost nositele. Děti rodičů s afektivními poruchami a deprivované děti ve školním prostředí vykazují známky dysthimie - vliv dysthymie na školní a kariérní výkon, obtížná motivovatlenost žáků s dysthymií. Někteří jedinci nevykazují tak výrazné známky ztráty energie, tzn. depresivní projevy u nich nejsou tak nápadné, ale mají chronicky špatnou náladu, kterou mají tendenci přenášet na ostatní. Pro učitele je práce s těmito dětmi/žáky velice náročná a vyčerpávající - doporučené vhodné přístupy a techniky pro pedagogy. Kompenzační mechanismy - prospěšné i destruktivní. 

2 hodiny

3. Úzkostné poruchy

Co je to úzkost? Jak se liší od strachu, normálního stresu. Panika a panická ataka a jejich souvislost s nočními můrami, agorafobií a sociální fobií. Léčby panických atak. Souvislost mezi úzkostí, pocity viny a sklonem k alkoholu (jiným anxiolytikům). Generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně-kompulzivní porucha. Disposofobie - příklad neléčené úzkostné depresivní poruchy. Sociální fobie coby nejčastější fobie v populaci. (cca 14%)

2 hodiny

4. Přechod od neurotických projevů k poruchám osobnosti 

Přechod od úzkostných poruch k anankastické či anxiózně vyhybavé poruše osobnosti. Dlouhodobá sociální izolace za covidu coby spouštěč OCD poruch. 

1 hodina

5. Diskuze, příklady, rozbory konkrétních příkladů, využití poznatků v pedagogické praxi.

1 hodina