• Slide Basic 01

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole  Formativní hodnocení v praxi

Mohlo by Vás zajímat

Program byl v tomto pololetí zrušen.

Podtitul
Formativní hodnocení v praxi
Termín konání
4. října 2023, 9.00 - 16.00
Místo konání
NPI ČR České Budějovice, Hlinsko 49
Lektor
Mgr. Hana Švejdová
Doporučeno
učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
1290
Garant
Mgr. Lucie Václavovská - lucie.vaclavovska@npi.cz ,mobil: 775 571 637
Číslo programu
L44-02-13-232
Číslo akreditace
MSMT-27322/2021-5-892
Онлайн Вавада казино: регистрация учетной записи, бонусы, игротека, вход и многое другое. Регистрируйтесь и получайте 100 фриспинов и 100% к депозиту на Vavada casino.

Anotace

Teoreticko-praktický seminář je zaměřen na účinné využívání diagnostické a evaluační aktivity v pedagogickém procesu a na to, jak s jejich pomocí přizpůsobovat vzdělávání rozdílným možnostem a potřebám dětí. Nabízí konkrétní podněty k tomu, co a jak u dítěte sledovat a hodnotit. Přináší především praktické náměty a inspirace jak postupovat, čeho si všímat a jak zachycovat poznatky o dítěti. Obsahem semináře jsou trendy a tendence současné pedagogiky z pohledu na dítě a jeho potřeby. Také se zaměříme na možnosti a způsoby výchovy a vzdělávání, na možnosti učitelů mateřských škol při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ. Podíváme se na podmínky a zásady, které se musí při sledování a hodnocení dodržovat. Účastníci se seznámí s příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte, s možnostmi využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí, s náměty pro samostatnou cílenou pedagogickou diagnostiku. Součástí programu je odborná diskuse.

Program je rozdělen do dvou částí - teoretické a praktické.

Teoretická část (3 vyučovací hodiny) zahrnuje tato témata:


 • Úvod do problematiky pedagogického hodnocení a individualizace, využití nástrojů pedagogického hodnocení jako např. pozorování, dotazníky, rozhovory, on-line záznamy, portfolia (45 minut)

 • Trendy a tendence současné pedagogiky v pohledu dítěte, jeho potřeby, možnosti a způsoby výchovy a vzdělávání, možnosti učitelů mateřských škol při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ (30 minut)

 • Diferenciace vzdělávání dětí v mateřských školách - vhodné formy (individualizovaná, individuální a skupinová práce), tvorba skupin podle různých kritérií, diferencované jednání a přístupy, diferenciace zadávání a plnění úkolů, podnětné prostředí pro různé potřeby dětí, apod. (40 minut)

 • Osobnost učitele a jeho zásadní role v individualizovaném vzdělávání (20 minut)


Praktická část (5 vyučovacích hodin) zahrnuje tato témata:

a) Postupy a nástroje pedagogického hodnocení dítěte - příklady z praxe (3 hodiny):


 • Pedagogické hodnocení s využitím vývojových řad (Metodika na podporu individualizace) + záznamy (45 minut)

 • Sebehodnocení dítěte s využitím obrázkových záznamů (30 minut)

 • Plánování činností s respektováním pedagogické diagnostiky dítěte (60 minut)


b) Osobní portfolio dítěte - účinný nástroj pro pedagogické hodnocení a individualizaci - příklady z praxe (2 hodiny)


 • Co je to osobní portfolio dítěte - definice (15 minut)

 • Diagnostické, sběrné a dokladové portfolio - význam a využití (15 minut)

 • Obsah portfolia a jeho uspořádání příklady dokladů v portfoliu (45 minut)

 • Role učitele, dítěte a rodiče při práci s portfoliem (15 minut)