• Slide Basic 01

Vzdělávací program pro začínající pracovníky SPC, školní psychology a školní speciální pedagogy

Vzdělávací program pro začínající pracovníky SPC, školní psychology a školní speciální pedagogy

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
9. října 2023 10–18, 10.–13. října 2023 vždy 9–17.30 a 14. října 2023 9–12:15
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Lektoři NPI ČR
Doporučeno
psychologové, speciální pedagogové
Počet hodin
48
Cena
3680
Garant
PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D. - svetlana.durmekova@npi.cz ,tel.: 778 972 670, mobil: 778 972 670
Číslo programu
23-55-11-47
Číslo akreditace
MSMT-13775/2021-4-538
Онлайн Вавада казино: регистрация учетной записи, бонусы, игротека, вход и многое другое. Регистрируйтесь и получайте 100 фриспинов и 100% к депозиту на Vavada casino.

Anotace

Program je úvodem do specializační přípravy absolventů studia oborů psychologie a speciální pedagogika akreditovaných podle vysokoškolského zákona, kteří začínají nebo se chystají začít vykonávat poradenskou praxi ve speciálně pedagogických centrech (dále SPC) a v základních a středních školách.

Celková časová dotace programu 48 hodin je rozložena do 6 dnů (8, 9, 9, 9, 9, 4) a zahrnuje 15 dílčích tematických bloků. Každý účastník absolvuje celkem 12 bloků, z nichž 9 je společných pro psychology i speciální pedagogy (S) a ve 3 je výuka psychologů a speciálních pedagogů zaměřena odlišně (O) ‒ probíhá paralelně ve dvou odpovídajícím způsobem vybavených učebnách.

Přehled jednotlivých tematických bloků a jejich lektorů:

S1 ‒ 1 hodina: SPC a specifika vykonávaných činností (Mgr. Markéta Benoniová a PhDr. Dušana Chrzová)

O1a ‒ 2 hodiny: Pracovní náplň psychologa; Specifika práce psychologa s dětmi, žáky a studenty se zdravotním postižením; Vedení dokumentace o klientech v SPC a ve škole (Mgr. Věra Kramerová)

O1b ‒ 2 hodiny: Pracovní náplň speciálního pedagoga; Specifika práce speciálního pedagoga s dětmi, žáky a studenty se zdravotním postižením; Vedení dokumentace o klientech v SPC a ve škole (Mgr. Markéta Benoniová a PhDr. Dušana Chrzová)

S2 ‒ 5 hodin: Školské právní předpisy související s poradenskou praxí, Spolupráce pracovníků SPC s pracovníky ŠPP, Plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření, Participace psychologa a speciálního pedagoga na přípravě, realizaci a vyhodnocování IVP (Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.)

S3 ‒ 4 hodiny: Zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání (Mgr. Miloslav Majer)

S4 ‒ 5 hodin: Úloha poradenských pracovníků SPC v oblasti diagnostiky MP a vyhodnocení adekvátnosti zařazení do vzdělávacího programu (Mgr. Miloslav Majer)

S5 ‒ 4 hodiny: Speciálně pedagogická diagnostika a nastavování PO ve vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením; Souběžné postižení více vadami (Mgr. Kateřina Zbranková)

S6 ‒ 5 hodin: Speciálně pedagogická diagnostika a nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků s PAS (Mgr. Zuzana Žampachová)

O2a ‒ 5 hodin: Psychodiagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ‒ 1. část (Mgr. et Bc. Marek Khýr)

O2b ‒ 5 hodin: Speciálně pedagogická diagnostika a nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením (Mgr. Lada Chudomelová)

O3a ‒ 4 hodiny: Psychodiagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ‒ 2. část (Mgr. et Bc. Marek Khýr)

O3b ‒ 4 hodiny: Speciálně pedagogická diagnostika a nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením (Mgr. Jana Janková)

S7 ‒ 4 hodiny: Týmová spolupráce psychologa a speciálního pedagoga SPC; Poradenský rozhovor s dítětem, dospívajícím, rodiči a učiteli; Etické aspekty práce psychologa a speciálního pedagoga ve školském poradenském zařízení (Mgr. et Bc. Marek Khýr)

S8 ‒ 5 hodin: Speciálně pedagogická diagnostika a nastavování PO ve vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností (Mgr. Jiřina Jehličková)

S9 ‒ 4 hodiny: Práce psychologa a speciálního pedagoga s rodinou: specifika práce s rodiči dětí, žáků se zdravotním postižením, intervence zaměřené na celou rodinu, možnosti a formy podpory; Spolupráce rodičů a školy; Supervize ve školství, kazuistický seminář; Zhodnocení programu (Mgr. Věra Kramerová)


Poznámka: Účast na programu je podmíněna doložením diplomu o ukončeném magisterském studiu speciální pedagogiky nebo psychologie.