• Slide Basic 01

Diagnostika (mimořádného) nadání v PPP

Diagnostika (mimořádného) nadání v PPP

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
31. října 2023, 9.00 - 16.00
Místo konání
NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Tereza Beníšková;Mgr. Věra Dolníková
Doporučeno
speciální pedagogové, psychologové
Počet hodin
8
Cena
960
Garant
PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D. - svetlana.durmekova@npi.cz ,tel.: 778 972 670, mobil: 778 972 670
Číslo programu
23-55-11-44
Číslo akreditace
MSMT-39883/2020-3-989
Онлайн Вавада казино: регистрация учетной записи, бонусы, игротека, вход и многое другое. Регистрируйтесь и получайте 100 фриспинов и 100% к депозиту на Vavada casino.

Anotace

Vzdělávací program obsahově vychází z metodického materiálu Standard komplexní diagnostiky (mimořádného) intelektového nadání. Nejprve budou probrány obecné zásady diagnostického procesu při zjišťování (mimořádného) intelektového nadání a možná úskalí jak v rámci vlastní diagnostiky, tak při rozhovoru se zákonnými zástupci potenciálně nadaného klienta. Bude zdůrazněna potřeba provázat diagnostiku realizovanou v PPP s pedagogickou diagnostikou učitelů nebo i pedagogů volného času, pokud je k dispozici a účastníci budou seznámeni s formulářem Odborný posudek pro potřeby ŠPZ – zhodnocení nadání a doporučení pro jeho další rozvoj. Pozornost bude věnována i zjišťování nadání při jeho souběhu se speciální vzdělávací potřebou (zejm. SPU/CH, AD(H)D, PAS, OMJ, OKŽP) a rozpoznání nadání v rámci jiných zakázek PPP. Stručně budou probrány zásady pro přidělování kódu (mimořádného) nadání do tzv. identifikátoru znevýhodnění a návazné intervence včetně vhodných podpůrných opatření pro školu a školské zařízení. Okrajově bude věnována pozornost i mimointelektovým druhům nadání (jaká je úloha ŠPZ v této oblasti).
S ohledem na specifika diagnostiky nadání v závislosti na věku budou vhodné psychologické i speciálně-pedagogické diagnostické nástroje (zejména diagnostika intelektových schopností, tvořivosti, zájmů, osobnosti a vybraných školních dovedností) probrány samostatně pro jednotlivé vzdělávací úrovně ISCED 0 až 3, a to včetně problematiky interpretace získaných výsledků s cílem postihnout jak silné, tak slabé stránky či hendikepy. Pro každý vzdělávací stupeň budou dále představeny typické zakázky (posouzení vhodnosti předčasného zaškolení, přeskočení ročníku, víceletého gymnázia, volba další vzdělávací cesty…) a ilustrativní příklady z praxe.


Poznámka: Účast na programu je podmíněna doložením diplomu o ukončeném magisterském studiu speciální pedagogiky nebo psychologie.